Diesel på bensinbil

Bruk av feil drivstoff.

Dersom du har fylt diesel på en bil som er bygd for bensin, vil følgende kunne inntreffe:

  • Katalysatorhavari pga. termisk overbelastning (uforbrent diesel antennes i katalysatoren)
  • Nedvasking av smøreoljefilm på stempler og sylindervegger – dette vil medføre slitasjeskader og fare for motorhavari
  • Smøreoljen tynnes ut av diesel – dette kan medføre at “ødelagt” smøreolje resulterer i motorhavari.
  • Oljenivået kan også stige så mye at det kan oppstå overtrykk i motoren og/eller at smøreolje kommer opp i forbrenningsrommet. Det siste kan faktisk føre til at motoren ikke lar seg stanse ved å slå av tenningen.
  • Tenningsbank på grunn av for lavt oktantall – dette kan resultere i motorhavari. Dette gjelder først og fremst motorer uten bankesensorer, men også motorer med bankesensorer kan få skade.
  • Dersom motoren har mye innvendige avleiringer kan dieselen i smøreoljen løse opp disse slik at oljefilteret blir overbelastet. Dette medfører at bypassventilen i filteret åpnes og ufiltrert olje sirkuleres ut i motoren.

Ring oss på: 908 900 36 og vi er på vei til deg!

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service dekker flere geografiske områder, med sine tank & pumpebiler, og er til stadighet under utvikling, vi har biler som kan nå deg i: Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Bergen & omegn, Stavanger & omegn, Kristiansand & omeng, Trondheim og snart flere steder i landet!

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva
Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.