Stasjonære dieselrensemaskiner

Dieselrensemaskiner benyttes der diesel spiller en vesentlig rolle for å drifte maskiner. Med et dieselrensesystem som vi tilbyr, vil en sikre ren diesel og på den måten forlenge levetiden på diesel, tanker, maskiner og samtidig opprettholde beredskap. Våre maskiner benyttes Offshore i Nordsjøen, samt i våre servicebiler for ordinære landbaserte tanker. Maskinene våre er i verdensklasse.

 

 

 

 

 Vårt sertifiserte personell og våre maskiner benyttes i Nordsjøen, som krever høy kvalitet, de samme maskinene benytter vi på landbaserte tanker, og som mobile enheter. Fuel-service kan med sitt agentur tilby salg og utleie av stasjonære dieselrensemaskiner i Norge, Sverige, og Danmark. Vi konstruerer og utvikler maskiner etter ethvert behov. Vi kan levere alle utgaver i ATEX på bestilling. Vi tilbyr egne Norsok Z-015 sertifiserte maskiner for Off-shore. Noen modeller kan også leveres i egne glassfiberhus for permanent utendørs montering. Her viser vi kun få utgaver av de modellene vi kan levere:

 

 

 

 

(Bildet over) DDF 2 utstyrt med digital display og timerfunksjon. The DDF2 Polishing System is floor mounted with a flow rate up to 3600 l/h, and is designed for removing water, bacterias and sludge typically found at the bottom of tanks.

 

 

 (Bildet over) DDF 2 utstyrt med manuell styring av systemet. Produsert for en kunde innen sikkerhetsystemer.

 

(Bildet over) DDF 2 utstyrt med manuell styring av systemet, produsert for en kunde til montering i pumperommet til en dieseltank.


DDF 3 utstyrt med manuell styring av systemet,

  2 filterhus gir lengre løpetid før filterskift, 5 µ i første hus, og 1µ filtasorb

vannabsorberende filter i hus 2.

 The DDF-3 Fuel Cleaning System features dual particulate and water removal and flow rates of up to 3600 l/h, keeping your fuel compliant to ISO 18/16/13 level of cleanliness.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDF 3 utstyrt med manuell styring av systemet, med Calpeda pumpe og bygd spesielt for spesialtilpasning for en datasenterkunde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDF 6 er en høykapasitets maskin for større tanker. Den er delt i sider, og kan kjøre en side om gangen, eller alle 6 samtidig.

The DDF6 Fuel Polishing System is a powerful high flow fuel filtration and polishing module utilizing a two-stage filtration principle, which ensures that solid contamination, microbial activity and water ingress can all be effectively removed in a single pass. Flow rates up to 18000 l/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSE er en maskin som er beregnet for meget store tanker. Den har 3″ innganger på hver side samt 3″ ut. Den har to filterhus som hver seg har forskjellige masketetthet, så all diesel renses i 2 steg samtidig. Den er 4,3m. lang og 2,95m høy. Den er utstyrt med en pumpe som leverer 60000 l/h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSE

Mobile dieselrensemaskiner:

Mobile dieselrensemaskiner benytter vi til å rense diesel i tanker for å rekondisjonere dieselen tilbake til opprinnelig kvalitet. Våre maskiner renser ihht kravene satt i EN590, og kan rense dieselen ihht ISO 4406: 1999 18/16/13 eller bedre. De kan benyttes på alt fra generatortanker, maskiner, anlegg, båter og alle andre tenkelige steder hvor det er behov for diesel. Vi både utvikler disse maskinene, og utfører disse tjenestene over hele landet. Vi leverer godkjent personell og utstyr til Off-shore næringen i Nordsjøen, og maskinene våre er i verdensklasse. Mobile enheter er ikke salgsvare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne enheten DRM 1, er den minste i serien mobile dieselrensesytemer, men kan allikevel skilte med en kapasitet på 3600 l/t og er den maskinen vi benytter mest. Vi har videreutviklet denne og vil i 2020 lansere flere maskiner basert på denne basismodellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRM 2 – er en maskin vi har videreutviklet i flere varianter, og vi har i dag en av verdens fremste teknologiske rensemaskiner, utviklet på bakgrunn av denne modellen. DDM 2 leverer ca. 5100 l/h 

The DRM2 fuel buggy is a larger version of the DRM1 and features advanced water clean-up capabilities, increased flow rate and a larger particulate filter, whilst still remaining compact and portable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRM 2.2 Special er en høykapasitetsmaskin vi har utviklet, og er fremst i verden hva kommer til mobil dieselrensemaskin, den leverer 12.000 l/h og leser samtidig av ISO 4406 18/16/13 under prosessen.

 

 

 

 

 

 

 

DRM 3.2 Special er en multifilter høykapasitetsmaskin vi har utviklet. Målene er 75cm bred, 145cm lang, og har 2 styrbare, samt 2 låste hjul. Den er utstyrt med en pumpe lik DDM2.2 og vil teoretisk levere 16.000 l/h og leser samtidig av ISO4406 18/16/13 under prosessen.

 

 

 

 

 

 

 

DRM 5 er en høykapasitetsmaskin som er delt i 2 sider, kan kjøre forskjellig filtrering i rekke per side, og kan kjøres kontinuerlig ved å bytte filtre side per side under drift. The DRM5 Polishing System offers powerful high flow fuel filtration (16000 l/h), utilising a two-stage filtration principle. This ensures that solid contamination, microbial activity and water is removed in a single pass.

 

 

 

 

 

DRM 6 er en høykapasitetsmaskin som er delt i 2 sider, kan kjøre 3 steg per side på filtrering i rekke, og kan kjøres kontinuerlig ved å bytte filtre side per side under drift. The DRM6 is a powerful high flow mobile fuel filtration and polishing module utilizing a two-stage filtration principle, which ensures that solid contamination, microbial activity and water ingress can all be effectively removed in a single pass. 18000 l/h