Tanksanering

Ved å gå over til biofyringsolje, så slipper du å fjerne oljetanken. Spør oss, vi hjelper deg.

Fjerning av oljetank / dieseltank

Om du har tankanlegg, eller nedgravd oljetank på din eiendom medfører det et stort miljøansvar. Det er din jobb som eier av eiendommen å sørge for at tanken er i forsvarlig tilstand. Dette kan du sikre deg ved å bestille en tilstandskontroll av oss!

Nedgravd oljetank på tomta?

Mange kommuner har egne forskrifter for fjerning av ubrukte oljetanker. Hvis din kommune ikke har en slik forskrift, gjelder forurensningslovens §7. I denne loven står det ikke spesifikt at ubrukte tanker må fjernes, men Miljødirektoratet anbefaler likevel at det blir gjort. Ved å fjerne tanken, reduserer du sjansen for oljelekkasjer og forurensning, noe du som eier blir stilt til ansvar for, hvis det skulle skje.

Er du usikker på om du har en slik tank grad ned i hagen, bør du ta kontakt med kommunen din. Kommunen skal ha en oversikt over alle nedgravde tanker.

Fjerne oljetanken? Slik går du fram

 • Finn fram all informasjon du har om tanken din: Alder, størrelse, type, plassering, siste tilstandskontroll og lignende.
 • Bestill fagfolk til å gjøre jobben: Tømming av tanker krever som regel at jobben gjøres av godkjente tømmeselskap.

Be gjerne om flere tilbud for å sammenligne priser. Når du bestemmer deg for hvem som skal utføre jobben for deg, er det viktig at du forsikrer deg om at de kan dokumentere nødvendige godkjenninger og kompetanse.

Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, heving og transport, skal utføres av noen som er sertifisert for det.

Nedenfor kan du se oppgavene som må gjøres i forbindelse med tømming og fjerning av tanken:

 • Måle gassinnhold. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt.
 • Tømme tanken. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Tømmingen gjøres gjerne med en sugebil.
 • Kontroll og entring. For å kontrollere at alt er klart til å fjerne og destruere tanken, er det nødvendig å entre den. Før det må atmosfæren inne i tanken måles, for den må erklæres gassfri før en kan entre og eventuelt påbegynne varme arbeider. Entrings- og arbeidstillatelse skal utstedes. Entringen skal ikke skje uten lukevakter/brannvakter og påkrevd sikkerhetsutstyr er på plass. Kravene som gjelder for entring og varmt arbeid er, ifølge Kiwa* som vi samarbeider med, kort oppsummert:
  • Ikke spor av brennbar gass
  • Oksygen-nivå som i vanlig luft
  • Mindre enn grenseverdier for helsefarlige stoff
  • Ingen produktrester
 • Gassfri-sertifikat. Kontrolløren utsteder så et gassfri-sertifikat som er gyldig i 24 timer. (Et slikt sertifikat viser at det ikke er igjen noen gasser i tanken slik at den lovlig kan transporteres og destrueres uten farlige konsekvenser, som eksplosjoner og lignende.
 • Fjerne tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke, må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken. Når det gjelder transport, er det samme krav som øvrig transport av farlig avfall. Den som transporterer tanken, må ha tilstrekkelig kompetanse.
 • Informere kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

Vil du slippe å fjerne oljetanken?

Etter 2020 skal alle norske boliger fase ut bruken av tradisjonell fyringsolje. Men visste du at du kan bruke biofyringsolje som et miljøvennlig alternativ til å varme opp huset? Da slipper du også å fjerne oljetanken.

Du kan slippe å grave opp og fjerne hele den gamle oljetanken ved å omstille anlegget til biofyringsolje – noe som gjør at du kan bruke både tank og oljekjele også etter 2020.

Biofyringsolje er et mer miljøvennlig og alternativ til fossilt brensel, siden det er en ressurs som er 100 % fornybar. Samtidig kan biofyringsoljen spare deg for store kostnader.

Ta kontakt, vi kan hjelpe deg med dette!

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter