Tankinspeksjon

-vi tilbyr uforpliktende og kostnadsfri tankinspeksjon for ditt anlegg, i de områder i landet vi dekker.

Den årlige tankinspeksjonen

Fuel-service as tilbyr årlig tankinspeksjon av alle typer tanker. Dette er en nødvendig og viktig del for å opprettholde beredskapen, og for å avdekke eventuelle momenter som kan utgjøre en risiko for drift eller miljø. Inspeksjonen er lagt opp som en uforpliktende gjennomgang og inspeksjon av anlegget, med rapport om hva som bør, og hva som må gjøres. Basert på tankforskriften, miljøforskriften, HMS og brannvernstiltak.

Dersom ting ikke er i orden – hva gjør en da?

Ved tankinspeksjon kontrolleres en rekke elementer som nevnt, både selve tankene, og alt som står i forbindelse med dette. Enten dette er i forbindelse med nødstrøm, reservekraft, vannpumpesystemer o.l.

Dersom dieselen er forurenset?

Dersom dieselprøven vi tar på stedet er forurenset, eller infisert (dieseldyr) så har vi løsninger for dette. I de mildere tilfellene hvor tankene er i god stand eller av nyere dato, kan det ofte holde med en dieselpolering. (se dieselpolering) i andre tilfeller kreves det en full tankvask (se tankvask) med rens av diesel på retur (dieselpolering).  Da må også tanken trykkprøves før retur av dieselen.

Dersom tanken viser seg å være rusten?

Dersom tanken viser seg å være rusten, og dette oppdages ved tankvask, kan vi måle veggtykkelsen på tanken, er tykkelsen ok, kan vi deretter vaske tanken (se tankvask) etterfulgt av sandblåsing og coating av tanken. (se coating) Dieselen renses så tilbake til den ferdige behandlede tanken.

Dersom tanken ikke er brukbar?

Dersom tanken er så rusten, eller det er brekkasje i GUP tank, må tanken byttes ut. Vi leverer alt som det da er behov for, for å kunne skifte ut tanken, alle typer tanker. (se dieseltanker)

Får vi nedetid?

Avhengig av hvor i beredskapstrappen tank og generator står, vil vi kunne bidra med om nødvendig med temporære leietanker, leiegeneratorer og rørleggertjenester for å koble inn reserveløsninger. På denne måten unngår en nedetid mens vedlikeholdet pågår.

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Forskriften finnes her.

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskriften finnes her.

Ved tankinspeksjon: 

Ved tankinspeksjon inspiserer vi alle aspekter som vil kunne påvirke beredskapen.

 • Anlegget blir kontrollert for adkomst for brann og beredskapstjenester.
 • Påfylling og luftinger, om dette møter dagens krav.
 • Tilkomst til generatorer og tanker.
 • Ryddighet og brannfare ved plasserte gjenstander i tankrom eller generatorrom.
 • Visuelle kontroller av rør og rørforbindelser.
 • Kontroll av filtre og pumper.
 • Prøvetakning av diesel fra lagringstanker og dagtanker.
 • Rapport med beskrivende forslag til drift på en sikker og trygg måte.
 • Vurdere hele tankens tilstand inkludert alt tilbehør
 • Forhindre lekkasjer og ulykker – se forskrift
 • Beskytte miljøet
 • Øke sikkerheten
 • Maksimere prosessoppetid og lønnsomhet
 • Hjelpe deg å foreta korrekt vedlikehold til rett tid

Nedgravde tanker av stål er pålagt å kontrolleres etter 15 år og deretter hvert 5 år.

Tanker laget av glassfiber er pålagt å kontrolleres etter 2 år og deretter etter 30 år.

Dessverre oppdages det stadig flere tilfeller hvor tanker ikke har vært tett og det har skjedd store forurensinger. Derfor ønsker ansvarlige kunder årsavtaler, hvor det deles opp i den pålagte store kontrollen, og de korte men svært viktige årskontrollene. på denne måten opprettholder en ikke bare sikkerheten på anlegget, men også driftssikkerheten ift drivstoffet som lagres.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter