Litt om Fuel-service as

 

 • Vi utfører arbeid på kjøretøy som en nødvendig del av redningstjeneste, som beskrevet i FOR-2009-05-13-589 §5,c
 • Vi er NACE registrert som kjøretøyverksted – men utfører kun arbeid ihht FOR-2009-05-13-589 §5,c.
 • Vårt mobile utstyr følger direktivene til transport av farlig gods opp til de mengder angitt i 1.1.3.6 DSB
 • Vi har spesialister innen feilfylling på kjøretøy, fartøy og maskiner.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av stasjonære dieseltanker –  vår løsning er miljøvennlig, dieselen gjenbrukes.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av marinetanker, båter og yachter – vår løsning er miljøvennlig, dieselen gjenbrukes.
 • Vi har agentur på Filtertechnik som lager de eneste bagfiltrene i verden som reduserer ppm innholdet i diesel.
 • Vi er utviklere av verdens fremste dieselrensemaskiner i samarbeid med britiske ingeniører hos IPU – våre løsninger brukes verden over.
 • Vi utvikler stadig nye versjoner av maskiner som renser dieseltanker / diesel, og utvikler maskiner som bygges spesifikt for maskinenes formål. 
 • Vi har bakgrunn fra forskjellige fagfelt som alle har en fellesnevner: mikrober. Dette er næringsmiddel, bygg og anlegg, automasjon / industri, bil og maskin hvor noen av oss har lang fartstid og spesialfelt innen dieseloljer.
 • Vi leverer tjenester og løsninger til offentlige og private aktører i sikkerhetsbransjen, datasentre, beredskap, sykehus, sykehjem, vannverk, kraftverk,  utleiesentre, offshore i Nordsjøen, samt flere andre steder. Referanser utleveres ved forespørsel. 

Feilfyllinger:
Vi er et av meget få selskaper i Norge som har mobilt godkjent utstyr for å tømme det feilfylte drivstoffet på din bil på bensinstasjonen, eller der du befinner deg langs veien. 

Dieselrens/ polering:
Nødstrømsgeneratorer har et lavt forbruk da de startes sjeldent, og dieselen som befinner seg i tankene blir dessverre oversett. Drivstoffet kan være mange ti-år gammelt og i verste fall finner vi ut at både drivstoffet og tankene er så ødelagte at både drivstoff og tanker må deponeres og byttes ut. Ved å benytte våre tjenester kan en sørge for sikker drift av nødstrømsgeneratorene, som krever ren og fuktfri diesel for å kunne levere problemfri strøm.

Dieselmikrobe – bekjempelse:
Fritidsbåter i Norge har i gjennomsnitt kun få timer med gangtid per år, dieseltankene befinner seg i et miljø med høy luftfuktighet, og dieselmotoren returnerer varm diesel til dieseltanken, dette fører til mettet luft og kondens i tankene som sammen med påfylte dieselmikrober fra en pumpestasjon gir det som av sakukyndige kalles dieseldyr. Vi tilbyr båtmarkedet faste priser for rens av dieselen i tanken, med fjerning og bekjempelse av dieselmikrobene som har inntatt denne, med dette så renses tankene, med din egen diesel i tanken, ingenting går tapt – miljøvennlig.

Dieselprøver / analyser: 

Vi utfører prøvetakninger av diesel og samarbeider med de fremste mikrobiologer og oljelaboratoriene i Norge. Vi benytter B-Bombs, og kun bunnprøver ved prøvetakning, og ikke vakuumpumper eller prøver fra spinons. Dette gjør at vi får en korrekt prøve og analysen vil da gi et riktig bilde av hva som befinner seg i tanken. For båt, maskin og anlegg analyserer vi først og fremst visuelt, og evt. ATP ved tvil. For stasjonære anlegg, bunker og dagtanker, nødstrøm og reservekraft, analyserer vi for PPM – CFU – og PRTCL.

 

 

 

Vi har flere avdelinger rundt om i Norge, med noe forskjellige tjenester, se kart og symboler for mer info.

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as har avdelinger i:

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, og Hordaland.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.