Litt om Fuel-service as

 

 • Vi utfører arbeid på kjøretøy som en nødvendig del av redningstjeneste, som beskrevet i FOR-2009-05-13-589 §5,c
 • Vi er NACE registrert som kjøretøyverksted – men utfører kun arbeid ihht FOR-2009-05-13-589 §5,c.
 • Vårt mobile utstyr følger direktivene til transport av farlig gods opp til de mengder angitt i 1.1.3.6 DSB
 • Vi har spesialister innen feilfylling på kjøretøy, fartøy og maskiner.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av stasjonære dieseltanker –  vår løsning er miljøvennlig, dieselen gjenbrukes.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av marinetanker, båter og yachter samt offshore i Nordsjøen.
 • Vi har offshorepersonell med sertifikatene: GSK, ARIS (Apos + prostyr), AT & SJA, J.S. HMS og NORSOK Z-015 
 • Vi leverer markedets høyeste kvalitet på den absolutt mest miljøvennlige måte, du mister ingen diesel. 
 • Vi har agentur på Filtertechnik som lager de eneste bagfiltrene i verden som reduserer ppm innholdet i diesel.
 • Vi utvikler verdens fremste dieselrensemaskiner i samarbeid med britiske ingeniører – både landbaserte og offshore løsninger.
 • Vi utvikler stadig nye versjoner av maskiner som renser dieseltanker / diesel, og utvikler maskiner som bygges spesifikt for maskinenes formål. 
 • Vi har bakgrunn fra forskjellige fagfelt som alle har en fellesnevner: mikrober. Dette er næringsmiddel, bygg og anlegg, automasjon / industri, bil og maskin hvor noen av oss har lang fartstid og spesialfelt innen dieseloljer.
 • Vi leverer tjenester og løsninger til offentlige og private aktører i sikkerhetsbransjen, datasentre, beredskap, sykehus, sykehjem, vannverk, kraftverk,  utleiesentre, offshore i Nordsjøen, samt flere andre steder. Referanser utleveres ved forespørsel. 

Feilfyllinger:
Vi er et av meget få selskaper i Norge som har mobilt godkjent utstyr for å tømme det feilfylte drivstoffet på din bil på bensinstasjonen, eller der du befinner deg langs veien, her har vi døgnvakter som er tilgjengelige 365 dager i året, kun for deg!

Dieselrens/ polering:
Rens av diesel i tank kalles ofte dieselpolering, men har ingenting med polering slik en tenker på billakk. Dieselpolering er å rekondisjonere dieselen tilbake til den kvalitet som kunden ønsker. Det er i dag 2 hovedkvaliteter å forholde seg til, den ene kvaliteten er under de krav som stilles til EN590, som fungerer optimalt for forbrukstanker, den andre kvaliteten er ISO4406 som benyttes til lagringstanker i beredskap, eller når kunden krever en bedre kvalitet en EN590 stiller. 

Dieselmikrobe – bekjempelse:
Fritidsbåter i Norge har i gjennomsnitt kun få timer med gangtid per år, dieseltankene befinner seg i et miljø med høy luftfuktighet, og dieselmotoren returnerer varm diesel til dieseltanken, dette fører til mettet luft og kondens i tankene som sammen med påfylte dieselmikrober fra en pumpestasjon gir det en ytterligere vekst av det som av sakukyndige kalles dieseldyr. Vi tilbyr båtmarkedet faste priser for rens av dieselen i tanken, med fjerning og bekjempelse av dieselmikrobene som har inntatt denne, med dette så renses tankene, med din egen diesel i tanken, ingenting går tapt – miljøvennlig.

Dieselprøver / analyser: 

Vi utfører prøvetakninger av diesel og samarbeider med de fremste mikrobiologer og oljelaboratoriene i Norge. Vi benytter B-Bombs ved prøvetakning, dette gjør at vi får en korrekt prøve og analysen vil da gi et riktig bilde av hva som befinner seg i tanken. For båt, maskin og anlegg analyserer vi først og fremst visuelt, og evt. ATP ved tvil. For stasjonære anlegg, bunker og dagtanker, nødstrøm og reservekraft, analyserer vi for PPM – CFU – og PRTCL.

 

 

 

Vi har flere avdelinger rundt om i Norge, med noe forskjellige tjenester, se kart og symboler for mer info.

Hvorfor velge Fuel-service?

Fordi med vår kompetanse, og våre unike spesialmaskiner sparer du verdifull nedetid/ventetid og miljø, hvor ingen diesel trenger å kastes. Vi renser dieselen i tanken, sammen med tanken.

Hva koster dette?

Ta kontakt for tilbud, vi trenger å vite hvor i landet, og hvor stor tanken din er, vi har maskiner i alle størrelser, for alle tankstørrelser. 

*Er dette en forsikringssak?

Noen forsikringer har dekning for infisert drivstoff, dette er individuelt i forhold til hvilket selskap du benytter, og type forsikring / dekning. De største og mest anerkjente selskapene tilbyr ofte dette, sjekk dette før du igangsetter en prosess. 

Hvordan utføres prosessen?

Fuel-service kommer med en av sine teknikere og starter med å ta en prøve av innholdet i tanken, analyserer denne visuelt, dersom denne er uten synlig kontaminasjon, kan vi ta en ATP prøve for å avdekke en evt. koloni med dieselmikrober. Dersom analysen viser at dieselen er fri for bakterier, dvs ihht kravene til NS-EN590, er dette supert, og vi er ferdig med jobben hos deg.

Dersom analysen viser at dieselen er kontaminert (infisert), dvs utenfor kravene som stilles til dieselmotoren din, som beskrives i EN590, så kan dette være en forsikringssak *. Neste steg er at vi tilsetter en kjemi for å drepe de levende bakteriene. Disse vil så blande seg med fritt vann i bunn av tanken, og alle bakterier som sitter langs skottplatene i tanken, dør og faller ned i tanken. Denne blandingen som nå ligger igjen i bunn av tanken må ut. Virkningstiden er 4 dager. Dette skal altså få virke i tanken din i minimum 4 dager før vi kommer tilbake med en spesialmaskin for å rense dieselen i tanken for vann, døde mikrober, og partikler. Maskinene våre fører dieselen tilbake til tanken i samme prosedyre. Denne resirkulerer og rekondisjonerer dieselen, så kun ren diesel er tilbake i tanken din. Se for deg en dialyse. Alt av kontaminasjon ender i våre maskiner, hvor vi bytter filtre underveis, til alt er rent.

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as har avdelinger i:

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, og Hordaland.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.