Om Fuel-service

 Fuel-service er delt opp i 3 divisjoner, dette er:

  • Mobilt drivstoffverksted for feilfyllinger på kjøretøy, fartøy og maskiner.
  • Dieselrens/ Dieselpolering som er rekondisjonering av diesel i tanker spesielt for nødstrømsgeneratorer
  • Dieseldyrbekjempelse i marine tanker, alt fra små båter til større yachter.

Feilfyllinger:
Vi er et av meget få selskaper i Norge som har mobilt godkjent utstyr for å sanere det feilfylte drivstoffet på din bil på bensinstasjonen, eller der du befinner deg langs veien. Vårt mobile utstyr følger direktivene til DSB. (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Dieselrens/ polering:
Nødstrømsgeneratorer har et lavt forbruk da de startes sjeldent, og dieselen som befinner seg i tankene blir dessverre oversett. Drivstoffet kan være mange ti-år gammelt og i verste fall finner vi ut at både drivstoffet og tankene så ødelagte at både drivstoff og tanker må deponeres og byttes ut. Ved å benytte våre tjenester kan en sørge for sikker drift av nødstrømsgeneratorene, som krever ren og fuktfri diesel for å kunne levere problemfri strøm.

Dieseldyrbekjempelse:
Båter i Norge har i gjennomsnitt kun 90 timer gangtid per år, mens dieseltankene befinner seg i et miljø med høy luftfuktighet. Dette fører til vann i tankene som sammen med luft gir grobunn for dieseldyr. Vi tilbyr båtmarkedet faste priser for rens av dieselen i tanken, med fjerning og bekjempelse av mikrobene som har inntatt denne.

Vi har flere avdelinger rundt om i Norge, med noe forskjellige tjenester, se kart og symboler for mer info.

Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle senskader som følge av feilfylt drivstoff.

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service dekker flere geografiske områder, med sine tank & pumpebiler, og er til stadighet under utvikling, vi har biler som kan nå deg i: Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Bergen & omegn, Stavanger & omegn, Kristiansand & omeng, Trondheim og snart flere steder i landet!

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva
Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.