Litt om Fuel-service as

 

 • Vi er godkjent av Statens Vegvesen for å utføre arbeid på kjøretøy som en nødvendig del av redningstjeneste, som beskrevet i FOR-2009-05-13-589 §5,c
 • Vi er NACE registrert som kjøretøyverksted – men utfører kun arbeid ihht FOR-2009-05-13-589 §5,c.
 • Vårt mobile utstyr følger direktivene til transport av farlig gods opp til de mengder angitt i 1.1.3.6 DSB
 • Vi har spesialister innen feilfylling på kjøretøy, fartøy og maskiner.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av stasjonære dieseltanker –  vår løsning er miljøvennlig, dieselen gjenbrukes.
 • Vi utfører Dieselrens/ Dieselpolering som rekondisjonering av marinetanker, båter og yachter samt offshore i Nordsjøen.
 • Vi har offshorepersonell med sertifikatene: GSK, ARIS (Apos + prostyr), AT & SJA, J.S. HMS og NORSOK Z-015 
 • Vi leverer markedets høyeste kvalitet på den absolutt mest miljøvennlige måte, du mister ingen diesel. 
 • Vi innehar agenturene på IPU, Filtertechnik, Njord, MarShip, CTS, og Purafiner.
 • Vi forhandler: IPU, Filtertechnic, Njord, MArShip, CTS, Purafiner, Piusi, Parker Racor, samt mange andre mindre merker. 
 • Vi produserer dieselrensemaskiner på bestilling i alle størrelser i samarbeid med våre leverandører – både landbaserte og offshore løsninger.
 • Vi utvikler stadig nye versjoner av maskiner som renser dieseltanker / diesel, og utvikler maskiner som bygges spesifikt for maskinenes formål. 
 • Vi har bakgrunn fra forskjellige fagfelt som alle har en fellesnevner: mikrober. Dette er næringsmiddel, bygg og anlegg, automasjon / industri, bil og maskin hvor noen av oss har lang fartstid og spesialfelt innen dieseloljer.
 • Vi leverer tjenester og løsninger til offentlige og private aktører i sikkerhetsbransjen, datasentre, beredskap, sykehus, sykehjem, vannverk, kraftverk,  utleiesentre, offshore i Nordsjøen, samt flere andre steder. Referanser utleveres ved forespørsel.
 • Vi er medlem av NHO
 • Vi er medlem av Norsk Industri
 • Vi er registrert i EPIM
 • Vi er Elma registrert. 

Feilfyllinger:
Vi er det eneste selskapet i Norge som har lovlig mobilt godkjent utstyr for å tømme det feilfylte drivstoffet på din bil på bensinstasjonen, eller der du befinner deg langs veien, her har vi døgnvakter som er tilgjengelige 365 dager i året, kun for deg!

Dieselrens/ polering:
Rens av diesel i tank kalles ofte dieselpolering, men har ingenting med polering slik en tenker på billakk. Dieselpolering er å rekondisjonere dieselen tilbake til den kvalitet som kunden ønsker. Det er i dag 2 hovedkvaliteter å forholde seg til, den ene kvaliteten er under de krav som stilles til EN590, som fungerer optimalt for forbrukstanker, den andre kvaliteten er ISO4406 som benyttes til lagringstanker i beredskap, eller når kunden krever en bedre kvalitet en EN590 stiller, typiske steder for dette er datasentre og sykehus. Mange motorfabrikanter stiller i dag krav til ISO4406.

Dieselmikrobe – bekjempelse:
Fritidsbåter i Norge har i gjennomsnitt kun få timer med gangtid per år, dieseltankene befinner seg i et miljø med høy luftfuktighet, og dieselmotoren returnerer varm diesel til dieseltanken, dette fører til mettet luft og kondens i tankene som sammen med påfylte dieselmikrober fra en pumpestasjon gir det en ytterligere vekst av det som av sakukyndige kalles dieseldyr. Vi tilbyr båtmarkedet rens av dieselen i tanken på brygga, der den ligger, med fjerning og bekjempelse av dieselmikrobene som har inntatt denne. Med dette så renses tankene, med din egen diesel i tanken, ingenting går tapt – miljøvennlig. 

Dieselprøver / analyser:                                                                                                                                                                                                                                Vi utfører prøvetakninger av diesel og samarbeider med de fremste mikrobiologer og oljelaboratoriene i Norge. Vi benytter B-Bombs ved prøvetakning, dette gjør at vi får en korrekt prøve og analysen vil da gi et riktig bilde av hva som befinner seg i tanken. For båt, maskin og anlegg analyserer vi først og fremst visuelt, ved tvil går prøven inn på laben. For stasjonære anlegg, bunker og dagtanker, nødstrøm og reservekraft, analyserer vi for PPM – CFU – og PRTCL.

 

 

 

Vi har flere avdelinger rundt om i Norge, med noe forskjellige tjenester, se kart og symboler for mer info.

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as dekker:

Østlandet og Vestlandet - innen tankrens 

Spesifikke fylker innen feilfylling.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 02134 hele døgnet.