«Dieseldyr» – bekjempelse

Hva er Dieseldyr?

Dieseldyr er et fellesnavn på bakterier, mikrober, mugg og alger som oppstår pga. vann i tanken.
Vann kommer som et resultat av kondensering i tanken, fra påfylling, lufting og temperaturforskjeller.

IKKE GJØR DETTE:

Det er dessverre noen som har fått det for seg at de kan tilføre bensin i en dieseltank for å hindre vekst av Dieseldyr. Dette vil garantert 100% sikkert føre til stor slitasje på dieseldyser og dieselpumpe. Bensin har ikke en smørende effekt og skaden kan bli meget kostbar, og kan lett føre til totalhavari.

Noen har også tilsatt to takts olje i små mengder i sin diesel, det vil som kjent avsette belegg i dysespissen og ødelegge dysene. Kondensfjerner er også tabu i diesel. Bruk av to taktst olje og smøre- olje i diesel kan være med på å skape endel av problemet.

Våre maskiner:

  1. Fjerner mikrober, levende og døde «dieseldyr»
  2. Fjerner skadelig vann og slam fra tanken og renser dieselen.
  3. Skiller ut emulgert vann og mikropartikler fra dieselen.
    4. Rekondisjonerer dieselen tilbake til EN 590 / MGO

80% av alle motorproblemer er relatert til kontaminert diesel.
Vann i dieseltanken fører til mikrober, slam, korrosjon, tette filtre,
ødelagte injektorer / dieselpumpe og kan ende med totalhavari.

Noen av våre mobile maskiner.
Noen av våre mobile maskiner.

Hva kan skje med dieselmotoren ved angrep av Dieseldyr?

Dieseldyr er mikroskopiske og lever i dieselen. De livnærer seg av dieseloljen i tanken og formerer seg hyperraskt ved hjelp av celledeling. Dieseldyr etterlater seg en seig masse som også tetter filtre og skader tank, rør og motorsystem. Mindre mengder av dieseldyr danner belegg i tank, rør og motorsystem som reduserer effekten av motoren. Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer.

Dieselen mister egenskapene sine etter kun 6 måneder i lagring.

Mikroorganismer i denne sammenheng omfatter bakterier, sopp og alger som i forbindelse med diesel blir kalt Dieseldyr.
Når dieseldyrene vokser i dieselolje vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieselolje til komponenter som er direkte
skadelige for forbrenningsmotorer. Slimet legger seg som ett sleipt lag i tanker og rørsystem, slik at  rør og filtre tettes.

I dette belegget kan det påvises millioner av mikroorganismer eller dieseldyr pr. gram diesel.

Mikroorganismene angriper og oksyderer flater i tanker og brennstoffsystem og gjør dermed betydelig skade på alle metalliske
motorkomponenter. Bakterievekst og andre dieseldyr kan medføre nedsatt eller total svikt i drivstofftilførselen.

Dieseldyr kan føre til:

Redusert motoreffekt, og/eller mer røyk fra avgass, som igjen vil føre til:

Full stans av motoren pga tette filtre og tette oppsugningsrør (pick up) i tanken.

Kan også føre til:
Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring, korrosjon i systemet.

Som igjen kan føre til:
Metallspon i drivstoffsystemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med fulloverhaling/utskifting av hele drivstoffsystemet.

Hva gjør Fuel-service?

Fuel-service kommer med en av sine teknikere og starter med å ta en prøve av innholdet i tanken, eller en kamerasjekk. Hvis kontrollen viser at dieselen er kontaminert, starter vi med en spesialmaskin for å suge alt av vann, og slam fra tanken. Deretter kjører vi en dieseldialysemaskin, som renser dieselen ved å suge opp fra bunnen, og spyle tilbake til toppen. Denne resirkulerer og rekondisjonerer dieselen.

Metodikk avhenger også av tanktype.

Hvor lang tid tar dette?

Normalt skal vi kunne klare å besøke deg samme dag for befaring og analysering. Vi utfører arbeidet samme eller påfølgende dag med forbehold om tilgang og tank størrelse.

Har Fuel-service en avtale med forsikringselskapet mitt?

Fuel-service er et verksted å regne, så Fuel-service kan du velge å bruke uansett forsikringsselskap du benytter.

Hvorfor velge Fuel-service?

Fordi med våre unike spesialmaskiner sparer du verdifull nedetid/ventetid og miljø, hvor ingen diesel trenger å kastes. Vi renser dieselen i tanken, sammen med tanken.

Hva koster dette?

Vi tilbyr fastpris etter befaring, da alle oppdrag er ulike.

Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle senskader som følge av feilfylt drivstoff.

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service dekker flere geografiske områder, med sine tank & pumpebiler, og er til stadighet under utvikling, vi har biler som kan nå deg i: Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Bergen & omegn, Stavanger & omegn, Kristiansand & omeng, Trondheim og snart flere steder i landet!

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva
Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.