«Dieseldyr» – bekjempelse

Hva er Dieselmikrober?

Dieselmikrober kalles på folkemunne «dieseldyr» og er selvstendige livsformer som lever i og på vannflaten i en dieseltank, og livnærer seg av hydrokarboner fra dieselen. Dette er først og fremst en og fåcellede mikro-organismer som bakterier, men også smittestoffer som virus. Formeringen skjer ved celledeling. DNA kopieres til neste generasjon. Prosessen: Fisjon, gjør at en ny generasjon dieselmikrober kan oppstå etter kun 20 minutter… Det finnes 84 forskjellige mikrobearter som lever av diesel, anaerobe. De er små, kun 2,3 – 2,6 mikron i størrelse, og en del vil fint kunne passere alt av filtre på en moderne dieselmotor, dessverre..

Dieselmikrober / «Dieseldyr» oppstår ikke i tanken, de har kommet inn ved en tilfeldig påfylling, slikt skjer helt plutselig.  

For ytterligere informasjon, ring oss gjerne på tlf: 02134

Tilført ved påfylling.
  • Dieselmikrober kommer inn i dieseltanker ved tilfeldig påfylling, dette skjer ved en pumpestasjon, og skjer plutselig. 
  • I dieseltanker vil det kunne dannes kondens. Kondensen kan gi ytterligere utvikling for dieselmikrobene, dersom det er kondens / vann tilstede i tanken. 
  • En ny tank som enda ikke har fylt diesel, vil naturligvis ikke ha dieselmikrober på tanken.
  • Det skapes ikke dieselmikrober av vann og diesel. 
  • Dieselmikrober er påført tanken, de har ikke oppstått i tanken.
  • Det må en ytre påvirkning til, for å påfylle dieselmikrober i en tank, dette skjer ikke av seg selv.

Hva kan skje med dieselmotoren ved angrep av Dieselmikrober?

Dieselmikrober er mikroskopiske og lever på vannflaten under dieselen. De livnærer seg av dieseloljen i tanken og formerer seg hyperraskt ved hjelp av celledeling. Dieselmikrober etterlater seg en seig masse som også tetter filtre og skader tank, rør og motorsystem. Mindre mengder av dieselmikrober danner belegg i tank, rør og motorsystem som reduserer effekten av motoren. Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer.

Diesel kan miste egenskapene sine etter kun 6 måneder i lagring.

Mikroorganismer i denne sammenheng omfatter bakterier, sopp og alger som i forbindelse med diesel blir ofte kalt «Dieseldyr» på folkemunne.

Når dieselmikrober vokser i dieselolje vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieseloljen til komponenter som er direkte skadelige for forbrenningsmotorer. Slimet legger seg som et sleipt lag i tanker og rørsystem, slik at  rør og filtre tettes.

I dette belegget kan det påvises millioner av mikroorganismer eller dieselmikrober pr. gram diesel.

Mikroorganismene angriper og oksyderer flater i tanker og brennstoffsystem og gjør dermed betydelig skade på alle metalliske motorkomponenter. Bakterievekst og andre dieselmikrober kan medføre nedsatt eller total svikt i drivstofftilførselen.

Dieselmikrober kan føre til:

Redusert motoreffekt, og/eller mer røyk fra avgass, som igjen vil føre til:

 – Full stans av motoren pga tette filtre og tette oppsugningsrør (pick up) i tanken.

Kan også føre til: 

– Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring, korrosjon i systemet.

Som igjen kan føre til: 

– Metallspon i drivstoffsystemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med fulloverhaling/utskifting av hele drivstoffsystemet. Du har da et totalhavari som kan bli meget kostbart.

Vi kjenner til mange havarier, hvorav en kunde som byttet 2 motorer, pga manglende kunnskap om dieselmikrober.

 

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as dekker:

Østlandet og Vestlandet - innen tankrens 

Spesifikke fylker innen feilfylling.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 02134 hele døgnet.