«Dieseldyr» – bekjempelse

Hva er Dieseldyr?

Dieselmikrober “dieseldyr” er selvstendige livsformer som lever på vann, og livnærer seg av hydrokarboner fra dieselen. Dette er først og fremst en og fåcellede mikro-organismer som bakterier, men også smittestoffer som virus. Formeringen skjer ved celledeling. DNA kopieres til neste generasjon. Prosessen, Fisjon gjør at en ny generasjon dieselmikrober kan oppstå etter kun 20 minutter… Det finnes 84 forskjellige mikrobearter som lever av diesel, anaerobe. De er små, kun 2,3 – 2,6 mikron i størrelse.

Dieselmikrober kan ikke oppstå i en tank, de er påfylt tanken via en ytre påvirkning, noe som er helt tilfeldig og plutselig. 

Tilført ved påfylling.
 • Dieselmikrober kommer inn i forbrukstanker ved tilfeldig påfylling, dette skjer ved en pumpestasjon, og ansees som en plutselig hendelse. 
 • I forbrukstanker på periodiske benyttede dieselmaskiner, vil det dannes kondens. Dette kan gi ytterligere utvikling for dieselmikrobene, dersom de plutselig er tilstede i tanken. 
 • En ny tank som enda ikke har fylt diesel, vil naturligvis ikke ha dieselmikrober på tanken.
 • Det skapes ikke dieselmikrober av vann og diesel. 
 • Dieselmikrober er påført tanken, de har ikke oppstått i tanken.
 • Det må en ytre påvirkning til, for å påfylle dieselmikrober i en tank, dette skjer ikke av seg selv.

Våre maskiner:

 1. Fjerner mikrober, levende og døde «dieseldyr»
 2. Fjerner skadelig vann, partikler, og dieselmikrober fra dieseltanken og renser dieselen.
 3. Skiller ut emulgert vann og mikropartikler fra dieselen.
  4. Rekondisjonerer dieselen tilbake til EN 590 / MGO

80% av alle motorproblemer er relatert til kontaminert diesel.

Dieselmikrober oppstår ikke i tanken, de blir tilført tanken. Disse kan føre til tette filtre, ødelagte injektorer / dieselpumpe og kan ende med totalhavari.

Noen av våre mobile maskiner.
Noen av våre mobile maskiner.

Hva kan skje med dieselmotoren ved angrep av Dieseldyr?

Dieseldyr er mikroskopiske og lever i dieselen. De livnærer seg av dieseloljen i tanken og formerer seg hyperraskt ved hjelp av celledeling. Dieseldyr etterlater seg en seig masse som også tetter filtre og skader tank, rør og motorsystem. Mindre mengder av dieseldyr danner belegg i tank, rør og motorsystem som reduserer effekten av motoren. Oljeprodukter vil på lik linje med andre organiske stoff nedbrytes av mikroorganismer.

Dieselen mister egenskapene sine etter kun 6 måneder i lagring.

Mikroorganismer i denne sammenheng omfatter bakterier, sopp og alger som i forbindelse med diesel blir ofte kalt Dieseldyr av sakukyndige.

Når dieseldyrene vokser i dieselolje vil de gjennom sitt stoffskifte omdanne deler av dieselolje til komponenter som er direkte

skadelige for forbrenningsmotorer. Slimet legger seg som ett sleipt lag i tanker og rørsystem, slik at  rør og filtre tettes.

I dette belegget kan det påvises millioner av mikroorganismer eller dieseldyr pr. gram diesel.

Mikroorganismene angriper og oksyderer flater i tanker og brennstoffsystem og gjør dermed betydelig skade på alle metalliske

motorkomponenter. Bakterievekst og andre dieseldyr kan medføre nedsatt eller total svikt i drivstofftilførselen.

Dieseldyr kan føre til:

Redusert motoreffekt, og/eller mer røyk fra avgass, som igjen vil føre til:

Full stans av motoren pga tette filtre og tette oppsugningsrør (pick up) i tanken.

Kan også føre til:
Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring, korrosjon i systemet.

Som igjen kan føre til:
Metallspon i drivstoffsystemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med fulloverhaling/utskifting av hele drivstoffsystemet.

Hvordan utføres prosessen?

Fuel-service kommer med en av sine teknikere og starter med å ta en prøve av innholdet i tanken, analyserer denne visuelt, dersom denne synes ren, benytter vi en ATP måler for å avdekke en evt. koloni med dieselmikrober. Dersom analysen viser at dieselen er ren, dvs ihht kravene til NS-EN590 ISO 4406 1999 18/16/13, er dette supert, og vi er ferdig med jobben hos deg.

Dersom analysen viser at dieselen er kontaminert, dvs utenfor kravene som stilles til dieselmotoren din, som beskrives i EN590, så tilsetter vi en kjemi for å drepe levende bakterier. Disse vil så blande seg med fritt vann i bunn av tanken, og alle bakterier som sitter langs skottplatene i tanken, dør og faller ned i tanken. Denne blandingen som nå er i bunn av tanken må ut. Prosessen tar et par dager, dette skal altså virke et par dager før vi kommer tilbake med en spesialmaskin for å rense dieselen i tanken for vann, døde mikrober, og partikler. Maskinen fører dieselen tilbake til tanken i samme prosedyre. Denne resirkulerer og rekondisjonerer dieselen, så kun ren diesel er tilbake i tanken din. Se for deg en dialyse. Alt av kontaminasjon ender i våre maskiner, hvor vi bytter filtre underveis, til alt er rent.

 

Hvor lang tid tar dette?

Å få utført en dieselanalyse kan ofte utføres samme dag som du tar kontakt, avhengig av mengde arbeid vi utfører, og hvor i landet du holder til. Dersom det viser seg at  du faktisk har dieselmikrober på din tank, så må kjemien vi tilsetter få lov til å virke 2 dager før vi kan rense dieseltanken din.

Har Fuel-service en avtale med forsikringselskapet mitt?

Fuel-service er et verksted å regne, så Fuel-service kan du velge å bruke uansett forsikringsselskap du benytter.

Hvorfor velge Fuel-service?

Fordi med vår kompetanse, og våre unike spesialmaskiner sparer du verdifull nedetid/ventetid og miljø, hvor ingen diesel trenger å kastes. Vi renser dieselen i tanken, sammen med tanken.

Hva koster dette?

Ta kontakt for tilbud, vi trenger å vite hvor i landet, og hvor stor tanken din er, vi har maskiner i alle størrelser, for alle tankstørrelser. 

I likhet med andre verksteder tar heller ikke Fuel-service ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylt drivstoff.

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as har avdelinger i:

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, og Hordaland.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.