Dieseltankrens båter

– et og samme båtmerke produsert i samme år, kan ha forskjellige motorer, tanker, tankleverandører, tankmateriale, og helt forskjellig innredning. Dette gjør at vi må undersøke din båt før vi kan estimere en pris.

-når vi renser båten din, så er det både tanker og hele drivstoffsystemet, som renses – og du mister ikke noe diesel – den går i retur ferdig renset tilbake igjen.

Dieseltankrens Båter

Hvert år anbefaler Redningsselskapet, båtmagasiner og forsikringsselskap deg som båteier å sjekke tilstanden på din diesel og ditt forfilter. Allikevel så ødelegges ferier som følge av infisert og forurenset diesel. Fremdriftshavarier er den vanligste årsaken til at RS tilkalles for bugsering eller nødhjelp.

Når det kommer til dieseltanker på båter er dette noe som skiller fra enhver annen type dieseltank. Dette er et eget fag. Dessverre er det mange usakkyndige som rådgir og villeder båteiere til å ta valg som er dårlige og kan føre til store maskinelle skader, samt forlis. De aller fleste dieseltanker i båt er bygd opp med skvulpeskott. Skvulpeskott er perforerte vegger, eller halvvegger med slisser i tankene som skal hindre skvulping, men sørge for å nivellere volumet i ethvert kammer. Disse veggene skaper også en annen utfordring da dieselmikrobekoloniene får utmerket uforstyrret vekstvilkår bak disse veggene i et hvert kammer.

Det er pga disse kamrene at en “kjapp” tømming av tanken, med påfylling av ny diesel ikke vil hjelpe nevneverdig om en har fått påvist infisert diesel. Det finnes mange historier om båtfolk som har tømt tanken og startet på nytt, med like store, eller større problemer allerede samme sesong, og gått til det skritt at de har skiftet tankene.. Årsaken er ofte dårlig veiledning, gjennomføring og feil metodikk.

Fremdriftshavarier grunnet infisert diesel kan ofte unngås ved at en vet hva en skal se etter ved filterskift, og ta dette alvorlig. Et fremdriftshavari kan være uskyldig, men har dessverre også skylden for fatale utfall.

Når behovet for tankrensing melder seg, skyldes dette at en har fått tilført forurenset diesel. Dette kan stamme fra en marina med dårlige rutiner, en uren tankbil, eller enda lengre bak i leveringskjeden. Kjedelig er det uansett.

Dieselmikrober / «Dieseldyr» oppstår ikke i tanken, de har kommet inn ved en tilfeldig påfylling, slikt skjer ubevisst og helt plutselig.  

 

Les mer om Dieselmikrober her.

Metodikk:

Dersom du oppdager at du plutselig har fått forurenset diesel i forfiltrene dine, eller har mistanke om dette, kan du ta kontakt med oss. Du bestiller da en av våre serviceteknikere til din båt der den befinner seg.

 1. Når vi ankommer din båt undersøker vi denne grundig, og tar ut en dieselprøve på 250ml i et sterilt glass.
 2. Deretter tar vi bilder av motor, med filtertyper, rør, tanker, slanger, posisjon av tilkomst i tanker, utvendig kjennemerker, og havnen den ligger i. Totalt ca 50 bilder.
 3. Vi tilsetter også nå en superkraftig proff kjemikalie, for å stoppe celledelingen i tanken.
 4. Deretter leverer servicetekniker denne prøven inn til vårt kontor, hvor den registreres, fotograferes, og settes til utgående transport.
 5. Vår transportør henter 1 gang om dagen, og kjører prøvene til laboratoriet.
 6. På laboratoriet blir prøven undersøkt for vann, partikler og mikrober. Det tar ca 5-7 dager. Dette gjør vi fordi forsikringsselskapene krever dette.
 7. Vi mottar svaret digitalt, og laster opp resultatet sammen med all annen dokumentasjon.
 8. Vi tar så kontakt med deg, hvor du får oversendt et tilbud på jobben, og mange velger da å kontakte og benytte sitt forsikringsselskap på dette.
 9. Dersom du velger å betale for jobben selv, igangsetter vi straks.
 10. Dersom forsikringsselskapet skal erkjenne ansvar, må vi vente til de har oversendt oss en bekreftelse. Da kan vi sette i gang.
 11. NB! Det er ikke opp til forsikringsselskapet eller takstmannen å bestille, eller bestemme hvem du skal benytte, det er du som er bestiller, det er du som bestemmer.
 12. Vår servicetekniker ankommer nå båten din og har med seg alle filtre og alt forbruk som er beregnet til din båt.
 13. Han tømmer nå tanken i medbragt tankhenger, eller andre holdetanker.
 14. Deretter må han skjære inn sirkulære åpninger i et hvert skott for å komme til et hvert kammer, de fleste båttanker er produsert i rustfritt stål, og krever både hyppig verktøyskift, og er en tidkrevende skjærejobb.
 15. Nå vil han rense hvert kammer grundig og nøye, noen ganger benytter han spylemuligheten på rensemaskinen, andre ganger med høytrykkspyler, noen ganger med våtstøvsuger, ofte med koster, og alltid med filler.
 16. Han vil demontere og rense forfilterflottører, kuler, ventiler, glass, hus, rør og tilkoblinger forbundet med dette.
 17. Deretter vil han inspisere pakninger og o-ringer, bytte ved behov, og sette inn nye filtre hele veien.
 18. Han vil så montere inspeksjonslokk i tankene der han har skåret inn sirkulære åpninger.
 19. Han vil deretter rense dieselen din tilbake til dine tanker med rensemaskinen, dette er istedet for å deponere dieselen, så renses den tilbake til din båt. Miljøvennlig, sirkulærøkonomisk, bærekraftig, og smart!
 20. Han vil nå fjerne all luft i hele drivstoffsystemet ved hjelp av vakuum, og sørge for at alt er luftet og klart til start – og en sikker ferd.

Som du ser er dette en jobb som må gjøres svært nøye og grundig, og ikke en “quick fix”. I andre tilfeller så må vi også ha med oss en snekker, som demonterer deler av innredningen for å kunne komme til tankene. Så kjappe løsninger – finnes ikke, og skal heller ikke aksepteres av deg som båteier. Husk dette handler om din sikkerhet til sjøs.

Hva du IKKE skal gjøre!

Ikke la deg forlede av en som anbefaler en vakuumbil:

Vakuumbiler/septikbiler, også de ADR – sertifiserte bilene benyttes blant annet til å suge opp septik, slam og olje fra gamle tanker. Dette er infiserte og forurensede tanker, og mange av disse skal ofte saneres. De benyttes til å tømme fettutskillere, kloakk fra kummer, minirenseanlegg, og til å tømme toaletter på festivaler. Disse bilene med deres infiserte utstyr skal IKKE benyttes under noen omstendigheter i nærheten av din båttank som separat leverandør. Å la seg forlede til å benytte en slik løsning når det er påvist infisert diesel, er å sette sikkerheten og all fornuft fullstendig til side. Det vil på bakgrunn av et slikt valg være grunnlag for å hevde at du som forsikringstaker har opptrådt uansvarlig og uaktsomt ved en grunnstøting eller et forlis som inntraff på bakgrunn av et fremdriftshavari forårsaket av infisert/ kontaminert/ forurenset diesel. Slike løsninger er ikke akseptert i båtbransjen som fagmessig utført arbeid. Et forsikringsoppgjør vil da bli avkortet, helt eller delvis, uavhengig av hvem bestiller er.

Fordi:

 • Utstyret de benytter er fulle av bakterier, og er grunn nok til å skape et fullstendig infisert drivstoffanlegg i din båt.
 • De åpner ikke opp inn til de respektive skottene i tankene så de kommer ikke til i noe annet sted enn i det ene kammeret de suger fra, mens de andre kamrene er fullstendig kontaminert. Dette setter din sikkerhet i fare.
 • De renser ikke filterhusene
 • De demonterer ikke filterhoder og sjekker disse
 • De skifter ikke filtrene
 • De blåser ikke opp slanger og rørforbindelser
 • Det eneste de gjør er å ta med seg drivstoffet ditt, mens resten av drivstoffanlegget ditt er fremdeles fullstendig infisert.
 • Dette gir deg ansvaret, for valg av en løsning som ikke er anerkjent som fagmessig utført, og kan legges til grunn for uaktsomhet, ved havari, eller sågar forlis.

Det finnes allikevel unntak til enhver regel:

Vakuumbiler er kjent for å være bakteriebomber, det kommer en ikke unna da arbeidet deres foregår i svært kontaminerte og infiserte omgivelser. Allikevel er det ingen regel uten unntak. I ett tilfelle er det hensiktsmessig å benytte en vakuumbil, på store tanker på skip. Når vi benytter dette på skip, så steriliserer vi utstyret vakuumbilen benytter, før den får lov til å suge opp dieselen fra skipstankene. Deretter åpner vi, og går inn i alle skott i skipet, rengjør og renser disse fullstendig. Videre følges alle de ordinære prosesser du kan lese om for fritidsbåter i punkt 1 til punkt 20. Når dette er gjort – renser vi dieselen som nå har stått i vakuumbilen fri for vann, emulgert vann, partikler og mikrober gjennom våre filtermaskiner, før dette returneres til skipets tanker. Men å benytte en vakuumbil alene, som en “quick fix” er en dårlig løsning som ingen sakkyndige kan stå for.

Tilsette 2-takts olje

Dette øker bakterievekst da dette er en olje.  Bakterieveksten blir kraftigere og dette gir ingen «smøring» til dieselen. Askeholdige produkter i 2-taktsoljen vil kunne føre til injektorhavari.

Tilsette “dieseldyr-dreper”

Noen få av disse produktene kan være effektive, de er ikke til salgs for forbrukere, kun til profesjonelt bruk. De fleste forbrukerproduktene er spritbaserte og blander evt fritt vann som befinner seg i tanken, inn i dieselen. Dette ødelegger i beste fall dieselen, som gjør den vannholdig, og kan i verste fall ødelegge injektorer og dieselpumper. De profesjonelle produktene vi har tilgang til, dreper bakteriene, men ingen produkter kan omgjøre en forurenset dieseltank og vann til ren diesel igjen. De døde bakteriene, partikler og vann vil fremdeles kunne forårsake havari, men celledelingen har stoppet. Derfor vil det være absolutt nødvendig med en tankrens etter tilsetting av slike kjemikalier. Tilsetter du selv slike produkter før du kontakter oss, kan det dette forstyrre målingene og det kan da bli umulig for vårt laboratorium å avdekke infisert drivstoff. Kontaminasjonen og vanninnholdet er allikevel tilstede med de farer det gir for motorene.

Tilsette bensin i dieselen

Dieselmikrober overlever ikke i bensin, det er korrekt, men bensinen vasker vekk smøreegenskapene til dieselen og vil kunne ikke bare forårsake havari av injektorer og dieselpumpe, men også kunne føre til alvorlige eksplosjoner da bensindampen vil kunne bli antent. Skjer dette i dieseltanken, så vil energien i dieselen sammen med bensinen kunne føre til en svært alvorlig eksplosjon.

Et eller flere av disse symptomene tyder på forurenset/infisert diesel

 1. Båten oppnår ikke like høyt turtall som før.
 2. Båten oppnår ikke samme hastighet.
 3. Det er mer eksos/røyk enn vanlig.
 4. Tungstartet
 5. Starter ikke opp på alle sylindre med en gang
 6. Uren diesel i vannutskillere
 7. Hvit celluloselignende materie i filtre
 8. Brunt eller svart slim i filteret.

Hva kan du gjøre for å tidlig oppdage forurenset/infisert diesel

 1. Inspiser forfilter/forfiltre for urenheter før man legger ut på tur.
 2. Inspiser vannutskiller/forfilterglassene disse danner et godt bilde av tilstanden i tanken.
 3. Tapp av fra filterhusene: Finner du vann eller svart/brunt slim, eller en hvit celluloseaktig konsistens, er det stor fare for at du har forurenset diesel.

Oppdager du urenheter i filter, hvitt celluloseaktig, brunt eller svart slim i filterhus eller urenheter i vannutskiller, så finnes det en overhengende fare for at du har infisert diesel, og det du ser, er kun toppen av isfjellet.

Ta kontakt med oss. Enten via epost, telefon eller kontaktskjema på hjemmesiden. Vi kan undersøke din båt og renser både diesel og tank. Det vil si at om du har diesel på tanken din, så slipper du å deponere dette, det blir renset og går tilbake i ren tank.

Som bildene under viser, skjæres det inn sirkulære inspeksjonslokk i de rustfrie tankene, slik at en kommer til alle skott i tankene. Deretter rengjøres tankene grundig, før inspeksjonslokk monteres, og filterhus plukkes i biter, frigjøres, renses, kontrolleres og monteres.

Asfaltener

Klipper du av et hårstrå, er dette ca 50 mikron. Asfaltener er for vårt øye usynlige tjærepartikler på 2 micron som en kan få påfylt ubevisst. Disse tetter finfilteret på motoren, men lar ofte grovfilteret (vannutskilleren) ha full gjennomstrømning, med noe som kan se ut som et rent filter. Dette da disse filtrene er på 10-30 micron. Finfilteret tetter seg ofte, og motoren går fint etter filterskift, en kort stund. Asfaltener gir ingen antydning til forurenset forfilter. Ved asfaltener må drivstoffet og tanken rengjøres. Ofte kan en finne stigerør, eller tankmåler dekket med et tynt lag som minner om karbon.

Våre dieselrensemaskiner, er unike.

Vi i Fuel-service as er utviklere av dieselrensemaskiner. Vi er i dag fremst i verden på teknologien for rens av diesel, og er støttet av forskningsrådet. Hittil er ingen lengre fremme enn oss. Vi har kunnskapen, vi har teknologien, vi har erfaringen.

Ingen “Quick Fix”

Som en her ser, så er det slik at når en dieseltank skal renses, er dette en jobb som krever nøyaktighet og tid for å gjøre skikkelig. Dette er bakterier. Det finnes ingen quick fix, alle skott må blottlegges og rengjøres skikkelig innvending, alle filterhus må renses, alle rør må blåses, alle flottører må vaskes og frigjøres, infisert / kontaminert diesel lar seg ikke stoppe uten å gjøre jobben skikkelig. Se prosedyrer i bilder her, og les teksten for metodikk for detaljer.

Spørsmål og svar

Det er mange faktorer som spiller inn, alt fra hvor båten ligger, til hvor omfattende demontering som må til. Det er mulig å gi pris, etter en befaring, men ikke før – da alle båter er forskjellige. Det er ikke uvanlig at kaskoforsikringen din dekker dette. Hør med Fuel-service as før du kontakter ditt selskap. For mer informasjon, RING 02134

Infisert eller forurenset diesel, kommer i all hovedsak inn i dine tanker ved påfylling. Dieseldyr som de kalles på folkemunne blir plutselig påfylt tanken ved en tilfeldig fylling, ofte fra en infisert marina eller tankbil. For mer informasjon, RING 02134

Det vil variere i forhold til hvor båten ligger, og hvor mye arbeid som må til for å fullføre jobben. Les mer på fuel-service.no for mer detaljer rundt metodikk. For mer informasjon, RING 02134

Kontakt oss, ikke bytt eller vask filtre da dette kan gjøre det vanskeligere for oss å få positive resultater på dieselprøvene som skal inn på lab. For mer informasjon, RING 02134

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter