Dieseltyper

– at sommerdiesel kan utvokse allerede ved +7 grader, og dette kan gi tette drivstoffrør og filtre, men gå tilbake når temperaturen øker igjen.

Autodiesel EN590 B7 (Diesel med veibruksavgift)

Autodiesel møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. Vinterstid møter ADO den europeiske standard EN 590:1999 Arktisk Grad 2. Dette er en vinterdiesel som opprettholder bl.a. gode tenningsegenskaper (cetan index/tall) ved lave temperaturer. Produktet kan inneholde opp til 7% bio drivstoff. (FAME ihht. NS-EN 14214). Videre så blandes det inn varierende mengde HVO fornybar diesel (HVO ihht. NS-EN 15940) i produktet. Hvor mye HVO som blandes inn varierer med sesong og geografi. I tillegg kan dieselen være tilsatt additiver. Typiske verdier: Øvre brennverdi, 10800 kcal/kg, tåke/blokkeringspunkt: 0/-11 sommer, -22/-32 vinter, densitet v 15°C kg/m3 0,845, svovel max 10 ppm.

Lagring: All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. Ved lagring av diesel er det viktig å utføre regelmessig kontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for diesel, som er tilsatt FAME/RME, bør ikke være lengre enn 1 år.

 

Anleggsdiesel B0

Anleggsdiesel (avgiftsfri) er ikke belastet med veibruksavgift. I stedet betales grunnavgift som er vesentlig lavere enn veibruksavgiften. CO2-avgift og merverdiavgift beregnes som for andre produkter. Båter, anleggsmaskiner, motorredskap, landbruksmaskiner og andre kjøretøy som ikke er ment for vegtrafikk kan benytte avgiftsfri diesel. Avgiftsfri diesel kalles også anleggsdiesel. Anleggsdiesel består av 100 % fossil diesel i henhold NS-EN590. Produktet er farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav. Anleggsdiesel er tilsatt smørende additiv som minimerer slitasje i drivstoffsystemet. Produktets kuldeegenskaper tilpasses årstiden hvor den leveres.

Lagring: All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. Ved lagring av diesel er det viktig å utføre regelmessig kontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer.

 

HVO 100

HVO Diesel 100 er en av drivstoffproduktene som gir størst reduksjon i fossile CO2-utslipp. Produktet fremstilles gjennom hydrering av fornybar råvare og betegnes ofte som HVO (hydrert vegetabilsk olje). I HVO Diesel 100 brukes kun råvarer fra slakteriavfall. Produktet er fri for palmeolje/PFAD. HVO Diesel 100 oppfyller kravene ifølge Klasse A, i den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 15940. HVO Diesel 100 kommer i sommer (-11), Intermediate (-19), Intermediate (-24) og vinter (-32). Svovel max 10 ppm.

Lagring: All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig kontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for HVO 100 bør ikke være lengre enn 1 år.

HVO 100 Anleggsdiesel

HVO 100 Anleggsdiesel er et biobasert drivstoff som utelukkende fremstilles av fornybare råvarer, og er i henhold til standard for parafinsk diesel fra syntese eller hydrogenbehandling (XLT/HVO), NS-EN15940. Fornybare råvarer kan blant annet være vegetabilske oljer, animalsk fett, eller rester fra skogsbruk. Produktet er merket (farget grønn) etter krav fra norske myndigheter. HVO Anleggsdiesel 100 reduserer utslippet av fossile drivhusgasser med minimum 60% sammenlignet med fossil diesel.

Lagring: All diesel skal lagres i cisterner som er godkjente for lagring. Ved lagring av drivstoff er det viktig å utføre regelmessig kontroll i cisternen for å redusere risikoen for vekst av mikroorganismer. Lagringstiden for HVO Anleggsdiesel 100 Sommer bør ikke være lengre enn 1 år.

B100

B100 er et biobasert drivstoff i henhold til standarden for Biodiesel (NS-EN14214). B100 består av 100% rapsmetylester (RME).
B100 påvirker drivhuseffekten mindre ved at nettotilskuddet av CO2 blir minimum 50% lavere, sammenlignet med fossil diesel.                                          Produktet har gode smørende egenskaper som minimer slitasje i drivstoffsystemet. B100 er et drivstoff som er beregnet på hurtiggående            dieselmotorer som er tilpasset for 100 % RME. For å benytte B100 kreves det at motoren er godkjent for standarden NS-EN14214.                                              Kontakt motorprodusent før du anvender B100. Svovel max 10 ppm.

MARINE GASSOLJE (MGO)

Marine Gassolje er et destillat som er farget grønt. Marine Gassolje anvendes som drivstoff i skipsdieselmotorer. Typiske verdier:                                                Nedre brennverdi 10215 kcal/kg Øvre Brennverdi 10956 kcal/kg, Tåke/Blokkeringspunkt: 0/-11 (sommer), -3/-12 Vinter,                                        Densitet v 15°C kg/m3 0,855, Svovel max 1000 ppm.

Spørsmål og svar

Dieselmikrober «dieseldyr» er selvstendige livsformer som lever i og på vannflaten i en dieseltank, og livnærer seg av hydrokarboner fra dieselen.

Dieseldyr gir tette filtre og skader på tank, rør og motorsystem. Den seige mørke massen, også kalt biomasse, resulterer i tette filtre og skader på tank, rør og motorsystem. Dieseldyrene angriper og oksyderer flater i tanken og brennstoffsystem og gjør derfor stor skade og kan føre til motorhavari.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter