Dieselpolering generatortanker

Dieselpolering: betyr gjentagende periodisk filtrering av dieselen, dette er vedlikehold for å opprettholde kvaliteten til dieselen og bevare renheten i tankene.

Dieseltankrens: er det som må utføres i de tilfeller dieselpolering ikke har vært periodisk siden tanken var ny, eller ble renset, ergo ved manglende vedlikehold.

Dieseltankrens generatortanker og dieselpolering.

Det er lett å misforstå begrepene mellom dieseltankrens og dieselpolering.

Dieselpolering: Gjentagende periodisk dieselpolering, er vedlikehold for å opprettholde kvaliteten til dieselen og bevare renheten i tankene.

Dieseltankrens: Må utføres i de tilfeller dieselpolering ikke har vært periodisk siden tanken var ny, eller ble renset, ergo ved manglende vedlikehold.

I motsetning til båttanker som er bygd opp med skvulpeskott, dvs at det er perforerte vegger i tankene som skal hindre skvulping, har tanker som er beregnet for å stå i ro, ingen former for kamre i tankene. Det har de heller ikke behov for. Den eneste rotasjonen/ bevegelsen som oppstår i disse tankene er ved fylling. Selv ved forbruk og tur/retur til tankene, skapes det tilnærmet ingen bevegelse i de nederste lagene. Generatortanker kan være alt fra at generatorens rammetank benyttet som hovedtank, kalles også bellytank, til en kombinasjon av at denne benyttes som en dagtank koblet til en bunkertank/lagringstank, til at den er utkoblet og det er egen dagtank, og lagringstank/bunkertank på stedet. Ikke alle generatorer har rammetank. Flere kombinasjoner av dette finnes.

En stasjonær generatortank ligger i ro. I motsetning til nevnte mobile tanker og kjøretøy/fartøy, ligger tankene til en stasjonær dieselgenerator i ro hele tiden. Det er kun ved oppfylling eller nivåendring en får en minimal bevegelse i dieselen. Dette er også dessverre en av årsakene til at dieselmikrober får eksepsjonelle gode vekstvilkår i disse tankene. Uansett hvor en stasjonærtank plasseres, må den ha en lufting. Via denne luftingen vil en kunne få inn fuktig luft og mikrober aerobe som kommer inn i tanken, det skjer helt plutselig. Disse kan også komme med tankbilen, både vann og mikrober kan komme med den, helt plutselig. Vann er tyngre enn diesel, vannet legger seg på bunnen i tanken, og vil etter hvert emulgere inn i de nedre sjiktene i dieselen. Derfor kan en måle diesel med høyt vanninnhold i de nedre lag, mens dieselen i de høyere lag kan være innenfor kravene.

Les mer om motorfabrikantkrav her.

For å imøtekomme kravene, slik at havari ikke oppstår på dieselmotorene, må dieselen som tilføres motorene være ihht minimumskravet fabrikantene stiller.

Da er det slik at en er nødt til å rense dieselen regelmessig, dette kalles også dieselpolering. les mer om dieselpolering her Diesel som periodisk blir polert i tankene, enten ved hjelp av våre mobile enheter, eller stasjonære enheter, vil sørge for full rotasjon og forhindre utvikling av bakterier, samt fjerne vann som har emulgert, fjerne fritt vann, og partikler.

Dette er en tjeneste som krever periodisk gjentagelse. Dersom dette ikke gjøres periodisk, vil en langt større jobb måtte gjøres, se da tankrens.

Les mer om Dieselmikrober her.

Vi er på plass hver 6. måned der generatorer står i beredskap, og det ikke er ettermontert et dieselpoleringssystem.

Dessverre er det slik at det ofte er serviceavtaler på generatorer, med høy kunnskap om motoren, men med lavere kunnskap om mikrober og vanninnhold og partikler i dieselen. Dette har ført til at tross service ihht bulletiner, så har generatorene havarert – uten mulighet for reklamasjon eller garantidekning da drivstoffet viser seg å ha vært forurenset, eller infisert. Derfor er vår tjeneste separat fra serviceteknikeren som holder generatoren i drift.

Metodikk ved periodisk dieselpolering:

 1. Når vi ankommer ditt anlegg undersøker vi hvor mange tanker som er tilknyttet hverandre, og tar ut en dieselprøve på 250ml i et sterilt glass fra hver av tankene.
 2. Vi tar alltid bunnprøver. En sugeprøve fra toppen er totalt ubrukelig, en dieselprøve fra en generatortank, skal ALLTID tas fra bunn av tanken, ikke fra topp eller filter.
 3. Deretter tar vi bilder av adkomst og tilkomst til tankene om anlegget tillater å medbringe kamera/telefon/sendere – mange anlegg i Norge er hemmelige og tillater ikke medbragt digitalt utstyr , vi har klarering for adkomst til alle sikkerhetsnivåer.
 4.  Prøvene vi tar medbringes til vårt kontor/verksted – hvor de registreres og transporteres videre med vår transportør til laboratoriet.
 5. Prøvene analyseres for vann, mikrober, og partikler
 6. Analysetiden og dyrkingstiden tar 5-7 dager.
 7. Vi mottar svaret digitalt, og laster opp resultatet sammen med evt annen dokumentasjon.
 8. Det er ikke uvanlig at vi da igangsetter dieselpolering, straks resultatet foreligger.
 9. Tankene åpnes og vi suger fra bunn, og leverer i topp, med en rensehastighet opp til 18.000 liter i timen.
 10. Prosessen pågår til drivstoffet er ihht ISO 4406
 11. Ergo, ingen deponering, alt renses. Miljøvennlig, sirkulærøkonomisk, bærekraftig, og smart!

Våre dieselrensemaskiner, er unike.

Vi i Fuel-service as er utviklere av dieselrensemaskiner. Vi er i dag fremst i verden på teknologien for rens av diesel, og er støttet av forskningsrådet. Hittil er ingen lengre fremme enn oss. Vi har kunnskapen, vi har teknologien, vi har erfaringen.

Uansett størrelse på tank, så løser vi utfordringene.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter