Fylt feil drivstoff?

Det er ikke uvanlig å fylle feil drivstoff. bensin på diesel, eller diesel på bensin, selv om sistnevnte skjer sjeldnere.

Vi er et profesjonelt forsikringsgodkjent foretak med mange års erfaring som har avtale med ditt forsikringsselskap.

Vi kommer til deg hvor enn du er, og tømmer tanken på bilen din på stedet, når du har fylt feil drivstoff.  Vi løser din feilfylling mens du venter.

Vi treffes på telefon hele døgnet – hele året.  Om du har startet eller kjørt bilen til den har stoppet, løser vi også dette. Ring for hjelp nå, trykk her: Tlf.: 02134

 Hvor lang tid tar det å ordne opp i en feilfylling?

Det tar normalt 20-30 min. å tømme tanken og evt drivstoffsystemet.

Hvor lang tid tar det fra en ringer til dere kommer frem til det feilfylte kjøretøyet?
Vi ønsker å komme så raskt som mulig men dette vil allikevel variere med oppdragsmengde og generell trafikk. Ring for detaljert info.

Hva må jeg betale på stedet?
Du betaler kr.:  500,- på bankterminal på stedet. Dette er en temporær egenandel, resterende er forsikringssak. Dersom du skulle ha en annen egenandel enn Kr 500,- blir dette refundert eller fakturert i etterkant. 

Ring for hjelp trykk her: TLF.: 02134 og vi er på vei til deg!

Bensin på dieselbil

Dersom du har fylt bensin på dieselbil, vil følgende kunne inntreffe:

 • Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring.
 • Metallspon i drivstoffsystemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med full overhaling/utskiftning av hele drivstoffsystemet.
 • Stor mekanisk belastning på stempler og veivlagre pga. svært ugunstig forbrenningsløp med bensininnblanding.

NB!! Bruk av to-taktsolje for å kompensere for manglende smøreevne gir skadelig belegg på innsprøytningsdyser og avleiringer i partikkelfilteret (katalysator) som fører til at dette tetter seg, og må skiftes.

Dette pga. askeholdige komponenter i to-taktsoljen.

Diesel på bensinbil

Dersom du har fylt diesel på bensinbil, vil følgende kunne inntreffe:

 • Katalysatorhavari pga. termisk overbelastning (uforbrent diesel antennes i katalysatoren)
 • Nedvasking av smøreoljefilm på stempler og sylindervegger – dette vil medføre slitasjeskader og fare for motorhavari
 • Smøreoljen tynnes ut av diesel – dette kan medføre at «ødelagt» smøreolje resulterer i motorhavari.
 • Oljenivået kan også stige så mye at det kan oppstå overtrykk i motoren og/eller at smøreolje kommer opp i forbrenningsrommet. Det siste kan faktisk føre til at motoren ikke lar seg stanse ved å slå av tenningen.
 • Tenningsbank på grunn av for lavt oktantall – dette kan resultere i motorhavari. Dette gjelder først og fremst motorer uten bankesensorer, men også motorer med bankesensorer kan få skade.
 • Dersom motoren har mye innvendige avleiringer kan dieselen i smøreoljen løse opp disse slik at oljefilteret blir overbelastet. Dette medfører at bypassventilen i filteret åpnes og ufiltrert olje sirkuleres ut i motoren.

Har du fylt Adblue på dieseltanken

Dersom du har fylt Adblue på dieseltanken, eller diesel på adbluetanken:

Hvis motoren startes selv i en kort periode:

 • Vil væsken gå inn i feil system, og det kan få kostbare konsekvenser på lang og kort sikt
 • AdBlue er ikke kompatibelt med enkelte metaller og materialer, så det vil gradvis forringe rørene og komponentene i drivstoffsystemet.
 • Diesel vil kontaminere katalysatoren, som det koster mye å erstatte (skade som ikke dekkes av garantien), noe som medfører at kjøretøyet blir ute av drift samt regninger for vedlikehold
 • Vi kjenner til regninger på over Kr.: 200.000,- pr. 2020

Start ikke bilen, ikke en gang et lite øyeblikk

Flytt ikke bilen, ikke en gang vekk fra pumpa

Tanken må tømmes mens kjøretøyet står på samme sted

Har du fylt vann på dieseltanken

Dersom du har fylt vann på dieseltanken (bobiler og båter)

Unngå å starte motoren, ring oss umiddelbart:

 • Vann er tyngre enn diesel, og vil være det første som blir sugd inn i drivstoffsystemet, og det kan få kostbare konsekvenser på lang og kort sikt.
 • Vann forårsaker injektorhavari, og kan forårsake dieselpumpehavari, og sågar motorhavari grunnet dette.

Ikke vri om tenningen, ikke start motoren.  Ikke en gang et lite øyeblikk

Tanken må tømmes mens kjøretøyet står på samme sted, vi løser dette på stedet

Har du fylt Diesel på vanntanken

Dersom du har fylt Diesel på vanntanken (bobiler og båter)

Om du har fylt diesel på vanntanken, ikke rør noe – ring oss umiddelbart

 • Diesel i vanntanken vil kunne resultere i at alle komponenter på bilen/båten må skiftes ut, dersom du begynner å sette på kraner, eller dusjen el.lignende. Da vil alt fra varmtvannsbereder til til alt av rør og kraner måtte skiftes ut.
 • Diesel er lettere enn vann, og legger seg på «toppen» i tanken, derfor må den tømmes fra utsiden først av våre spesialbiler.
 • Deretter må vi tilsette en kjemi, som så må få virke i tanken.
 • Ingen vannforbrukere kan benyttes når dette pågår.
 • Til slutt må dette skylles ut gjentatte ganger

Vi løser dette på stedet, der bobilen står, eller båten ligger.

Viktig informasjon

Visste du at:

 • ved en feilfylling av bensin på 2% eller mer på en moderne dieselbil, vil dette kunne føre til havari av dieselpumpen og dieseldysene.
 • myten/ kjerringrådet om at det hjelper å tilføre 2-takts olje i tanken for å kompensere for manglende smøreegenskaper er totalt feil! Dette ødelegger dyser og partikkelfilteret på bilen din. Ref: Petroleumsinstituttet.

Ved feilfylling må det feilfylte drivstoffet fjernes og det er nettopp dette vi driver med.

Forsikringssak

Flere forsikringsselskaper dekker feilfylling av kjøretøy, men vær klar over følgende:

Når du tar kontakt med ditt forsikringsselskap etter kontortid – blir du automatisk satt over til et bergningsselskap / veihjelp – disse kan i de fleste tilfeller kun frakte bilen din til et merkeverksted, og det er hva de ønsker å gjøre – da det er deres jobb/forretningsmodell.

Det siste du ønsker – når du har feilfylt – er å få bilen fraktet vekk – du vil ha hjelp på stedet – det løser vi!

Merkeverkstedene har ved tilfeller presentert regninger som vi kjenner til opp mot kr. 192.000,- for en feilfylling på en personbil… Da bør du ha forsikringen i orden.                                                                

Dersom du har en kaskoforsikring i et anerkjent forsikringsselskap, dekker disse feilfyllingen, og du trenger kun å betale egenandelen til oss på kortterminal.

Dersom du IKKE har dekning for feilfylling, da skal du være sjeleglad for å ha benyttet oss fremfor å ha valgt en «gratis» bergningsbil til et kostbart merkeverksted.

Vi er et verksted som kommer til deg, vi løser feilfyllingen din på stedet her og nå!

Vi er det beste og raskeste alternativet ditt ved Feilfylling

Ring for hjelp trykk her: 02134 og vi er på vei til deg!

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as dekker:

Østlandet og Vestlandet - innen tankrens 

Spesifikke fylker innen feilfylling.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 02134 hele døgnet.