Feilfylling bil – hjelp på stedet!

– ved en feilfylling av bensin på 2% eller mer på en moderne dieselbil, vil dette kunne føre til havari av dieselpumpen og dieseldysene.

– dersom du tilfører 2-takts olje i dieseltanken på en moderne commonrailmotor ødelegger du både dyser og partikkelfilteret på bilen din. Ref: Petroleumsinstituttet.

Fylt feil drivstoff?

Å fylle feil drivstoff, bensin på diesel, eller diesel på bensin, kan hende enhver, og vi er et mobilt verksted med mange års erfaring som har avtale med ditt forsikringsselskap. Vi kommer til deg hvor enn du er, og hjelper deg på stedet, når du har fylt feil drivstoff. Vi løser din feilfylling mens du venter. Vi treffes på telefon hele døgnet – hele året. Om du har startet eller kjørt bilen til den har stoppet, løser vi også dette.

Hvor lang tid tar det å utbedre en feilfylling?

Det tar normalt 20-60 min. å tømme tanken og evt drivstoffsystemet ditt på stedet.

Hvor lang tid tar det fra en ringer til dere kommer frem til det feilfylte kjøretøyet?
Vi ønsker å komme så raskt som mulig men dette vil allikevel variere med oppdragsmengde og generell trafikk. Ring for detaljert info.

Hva må jeg betale på stedet?
Du betaler kr.:  500,- på bankterminal, Klarna, eller Vipps på stedet. Dette er en temporær egenandel, altså en midlertidig betaling, om resterende er forsikringssak. Dersom du skulle ha en lavere eller høyere egenandel enn Kr 500,- blir dette refundert eller fakturert i etterkant. les mer om forsikring her.

Bensin på dieselbil?

Å fylle bensin på en dieselbil er enkelt. En bensinfyllepistol har 21mm og en dieselfyllepistol har 25mm, så den vil alltid passe. Dette skjer hver dag, hele året, og vi er der og hjelper deg når uhellet har inntruffet med en feilfylling. Bensin har lavere energi enn dieseloljen og lar seg ikke antenne av kompresjon som diesel, det er hovedårsaken til at dieselbilen stopper når en har fylt feil. Hovedårsaken er ikke motorhavari, selv om dette kan oppstå i svært sjeldne tilfeller. Har du fylt feil drivstoff, så må drivstoffet ut, uansett mengde. Husk, vi jobber med dette hele døgnet, og har langt mer erfaring enn noe merkeverksted eller en bergningsbilsjåfør.

Følgende vil kunne inntreffe ved bensin på dieselbil:

 • Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring.
 • Metallspon i drivstoffsystemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med full overhaling/utskiftning av hele drivstoffsystemet.
 • Stor mekanisk belastning på stempler og veivlagre pga. svært ugunstig forbrenningsløp med bensininnblanding.

NB!! Bruk av to-taktsolje for å kompensere for manglende smøreevne gir skadelig belegg på innsprøytningsdyser og avleiringer i partikkelfilteret (katalysator) som fører til at dette tetter seg, og må skiftes. Dette pga. askeholdige komponenter i to-taktsoljen. les mer om forsikring her.

 

Diesel på bensinbil?

Dersom en har fylt diesel på bensinbil, så kan det oppstå store skader. Dessverre så skriver de fleste nettsteder feil om dette. Du har sikkert lest på NAF, Motor, Viking, Falck etc. at dersom en fyller litt diesel på en bensinbil så går det fint for diesel smører. Dette er noe nettstedene har kopiert av hverandre, og kan ikke være lengre unna sannheten. Diesel lar seg ikke forbrenne, senker oktantallet, og renner forbi stemplene, sørger for brente ventiler og skumming av oljen i motoren, antenning i katalysator etc. Så dette er absolutt ikke OK – har du fylt feil drivstoff, så må drivstoffet ut, uansett mengde. Husk, vi jobber med dette hele døgnet, og har langt mer erfaring enn et merkeverksted eller en bergningsbilsjåfør.

Følgende vil kunne inntreffe ved diesel på bensinbil:

 • Katalysatorhavari pga. termisk overbelastning (uforbrent diesel antennes i katalysatoren)
 • Nedvasking av smøreoljefilm på stempler og sylindervegger – dette vil medføre slitasjeskader og fare for motorhavari
 • Smøreoljen tynnes ut av diesel – dette kan medføre at «ødelagt» smøreolje resulterer i motorhavari.
 • Oljenivået kan også stige så mye at det kan oppstå overtrykk i motoren og/eller at smøreolje kommer opp i forbrenningsrommet. Det siste kan faktisk føre til at motoren ikke lar seg stanse ved å slå av tenningen.
 • Tenningsbank på grunn av for lavt oktantall – dette kan resultere i motorhavari. Dette gjelder først og fremst motorer uten bankesensorer, men også motorer med bankesensorer kan få skade.
 • Dersom motoren har mye innvendige avleiringer kan dieselen i smøreoljen løse opp disse slik at oljefilteret blir overbelastet. Dette medfører at bypassventilen i filteret åpnes og ufiltrert olje sirkuleres ut i motoren. les mer om forsikring her.

Har du fylt Adblue på dieseltanken?

Dersom du har fylt Adblue på dieseltanken, eller diesel på adbluetanken:

AdBlue er en svært korrosiv saltholdig væske, bestående av ammoniak og krever umiddelbar tømming med spesialutstyr for AdBlue om dette har feilaktig blitt fylt på dieseltanken. Om ikke dette utføres umiddelbart må en belage seg på å måtte skifte ut alt fra tank til rør og dieselpumpe, dyser etc må da også byttes ut. AdBlue er så korrosivt og koagulerende at står dette i tanken i 1 døgn kan det være for sent. Har du fylt AdBlue på dieseltanken må du ta kontakt med oss for hjelp på stedet – med en gang. Dette er ikke en sak som en kan vente med.

Hvis motoren startes selv i en kort periode:

 • Vil den feilfylte væsken (som regel diesel) gå inn i feil system, og det kan få svært kostbare konsekvenser
 • AdBlue er ikke kompatibelt med enkelte metaller og materialer, så det vil gradvis forringe rørene og komponentene i drivstoffsystemet.
 • Vi kjenner til at mange kunder som har blitt “berget” og fraktet til verkstedet har endt opp med regninger på over Kr.: 200.000,- pr. 2020

Start ikke bilen, ikke en gang et lite øyeblikk – Flytt ikke bilen, ikke en gang vekk fra pumpa – tanken må tømmes mens kjøretøyet står på samme sted, det er kun en ting å gjøre – kontakt oss – vi er tilgjengelige hele døgnet – nettopp på grunn av dette.

Har du fylt vann på dieseltanken

Dersom du har fylt vann på dieseltanken

Unngå å starte motoren, ring oss umiddelbart:

 • Vann er tyngre enn diesel, og vil være det første som blir sugd inn i drivstoffsystemet, og det kan få kostbare konsekvenser på lang og kort sikt.
 • Vann forårsaker injektorhavari, og kan forårsake dieselpumpehavari, og sågar motorhavari grunnet dette.

Ikke vri om tenningen, ikke start motoren.  Ikke en gang et lite øyeblikk

Tanken må tømmes mens kjøretøyet står på samme sted, vi løser dette på stedet. les mer om forsikring her.

Har du fylt Diesel på vanntanken

Dersom du har fylt Diesel på vanntanken (bobiler)

Om du har fylt diesel på vanntanken, ikke rør noe – ring oss umiddelbart

 • Diesel i vanntanken vil kunne resultere i at alle komponenter på bobilen må skiftes ut, dersom du begynner å sette på kraner, eller dusjen el.lignende. Da vil alt fra varmtvannsbereder til til alt av rør og kraner måtte skiftes ut.
 • Diesel er lettere enn vann, og legger seg på «toppen» i tanken, derfor må den tømmes fra utsiden først av våre spesialbiler.
 • Deretter må vi tilsette en kjemi, som så må få virke i tanken.
 • Ingen vannforbrukere kan benyttes når dette pågår.
 • Til slutt må dette skylles ut gjentatte ganger

Vi løser dette på stedet, der bobilen står. les mer om forsikring her.

Forsikringssak

Flere forsikringsselskaper dekker feilfylling av kjøretøy, men vær klar over følgende:

Dersom du tar kontakt med ditt forsikringsselskap etter kontortid – blir du automatisk satt over til et bergningsselskap / veihjelp – disse frakter bilen din til et merkeverksted, og det er hva de ønsker å gjøre – da det er deres jobb/forretningsmodell.

Det siste du ønsker – når du har feilfylt – er å få bilen fraktet vekk – du vil ha hjelp på stedet – det løser vi!

Merkeverkstedene har ved tilfeller presentert regninger som vi kjenner til opp mot kr. 192.000,- for en feilfylling på en personbil… Da bør du ha forsikringen i orden.

Dersom du har en kaskoforsikring i et anerkjent forsikringsselskap, dekker disse feilfyllingen, og du trenger kun å betale egenandelen til oss på kortterminal.

Dersom du IKKE har dekning for feilfylling, da skal du være sjeleglad for å ha benyttet oss fremfor å ha valgt en «gratis» bergningsbil til et kostbart merkeverksted.

Vi er et verksted som kommer til deg, vi løser feilfyllingen din på stedet her og nå!

Vi er det beste og raskeste alternativet ditt ved Feilfylling les mer om forsikring her.

Fylt feil på båten?
Fortvil ikke, dette løser vi på stedet – der båten ligger, for mer info trykk her.

 

 

Uansett tid på døgnet
Enhver feilfylling er like fortvilet, uansett når og hvor. Vi er her for å hjelpe deg, vi kommer til deg uansett tid på døgnet. Har du en kaskoforsikring så er du ofte dekket, les mer om forsikring her.

 

 

Fylt feil drivstoff
Bensin på diesel
Feilfylling
Feilfylling

Spørsmål og svar

La bilen stå der den er, ta kontakt med Fuel-service as på telefon: 02134 Da vil de kunne hjelpe deg på stedet, uten å måtte få bilen fraktet vekk. Flere forsikringsselskaper dekker feilfylling av kjøretøy, men vær klar over følgende:

Dersom du tar kontakt med ditt forsikringsselskap etter kontortid – blir du automatisk satt over til et bergningsselskap / veihjelp – disse kan i de fleste tilfeller kun frakte bilen din til et merkeverksted, og det er hva de ønsker å gjøre – da det er deres jobb/forretningsmodell.

Det siste du ønsker – når du har feilfylt – er å få bilen fraktet vekk – du vil ha hjelp på stedet – det løser vi!

Merkeverkstedene har ved tilfeller presentert regninger som vi kjenner til opp mot kr. 192.000,- for en feilfylling på en personbil… Da bør du ha forsikringen i orden.

Dersom du har en kaskoforsikring i et anerkjent forsikringsselskap, dekker disse feilfyllingen, og du trenger kun å betale egenandelen til oss på kortterminal.

Dersom du IKKE har dekning for feilfylling, da skal du være sjeleglad for å ha benyttet oss fremfor å ha valgt en «gratis» bergningsbil til et kostbart merkeverksted.

Vi er et verksted som kommer til deg, vi løser feilfyllingen din på stedet her og nå!

Vi er det beste og raskeste alternativet ditt ved Feilfylling ring for hjelp trykk her: 02134 og vi er på vei til deg!

En moderne dieselmotor tåler ikke mer en 2% bensin

Dersom de ikke starter eller kjører bilen vil de høyest sannsynlig unngå skader

Bensin og diesel har forskjellige kvalifikasjoner som brennpunkt og smøre-egenskaper, er blandingen feil kan det skade motoren.

Ikke start bilen, dytt den vekk fra pumpe om mulig og ring oss. Tlf. 02134

Fuel-service hjelper deg på stedet hele døgnet – du betaler kun 500,- i en temporær egenandel, på stedet.

Resterende beløp vil da bli fakturert ihht din egenandel ved kasko, eller totalbeløp dersom du ikke er forsikret med kasko.

Priser varierer i forhold til hvilken type feilfylling som er gjort.

NB! Har du fylt feil – ikke vent med å få ordnet dette, mange dyre komponenter tar skade av å stå med feil drivstoff over tid, og reparasjonen må du da kanskje dekke selv, fordi du da har handlet uaktsomt, istedet for å kontakte oss, som løser dette umiddelbart.

Fuel-service påtar seg ikke ansvar for evt senskader ved feilfylling

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter