Å få utført prøver av dieselen i tanken kan avdekke potensielle alvorlige motorskader / havari, eller kostbar nedetid. Dette utfører vi slik det bør gjøres for å avdekke situasjonen i ethvert tilfelle. Dieselprøver bør utføres jevnlig, ta kontakt for rådgivning.

  • Vi utfører prøvetakning av diesel for analysering.
  • Vi analyser diesel ihht de normer som gjelder for den respektive dieselkvaliteten.

Vi deler prøvetakning inn i 3 forskjellige kategorier.

A: Prøvetakning av alle typer diesel i stasjonære tanker til pumpestasjoner, nødstrøm, reservekraft og fyringsdiesel:

Disse prøvene utføres ved at vi åpner tankens topp og tar 1 bunnprøve. Vi kan også ta midtprøve av tankens innhold, og evt. en topprøve om dieselen fra de to foregående prøvene synes visuelt kontaminert. Prøven utføres med en spesiell dieselprøvetaker som senkes ned i tanken og åpner automatisk på de gitte punkter. Deretter føres prøvetaker over i et Pyrexglass på stedet, og merkes. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven. Etter analysen foreligger det en analyserapport fra laboratoriet som avdekker eventuell kontaminasjon.

B: Prøvetakning av diesel til anleggsmaskiner, skogs og jordbruksmaskiner:

Disse prøvene utføres ved at vi går inn via enten tankmåler eller påfyllingsrør og henter opp med en vakuumpumpe, en viss mengde som føres over i et Pyrexglass på stedet.

Denne analyserer vi visuelt, men kan også utvide dette med digital ATP prøve på stedet, eller levere til laboratoriet for ytterligere analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven.     

C: Prøvetakning av diesel på båter

Disse prøvene utføres ved at vi henter ut en viss mengde diesel fra båten i et prøveglass, og analyserer denne visuelt på stedet. Dersom det er synlig kontaminasjon taler prøven for seg selv, alternativt kan vi utvide til digital ATP prøve på stedet, eller levere til laboratoriet for ytterligere analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven.

 Prøve tatt fra en bellytank/rammetank fra en reservekraftgenerator, den grønne dieselen er misfarget.
Prøve tatt fra en bellytank/rammetank fra en reservekraftgenerator, den grønne dieselen er misfarget.
 Rens av parafintank på en bensinstasjon før utskiftning til Biodiesel.
Rens av parafintank på en bensinstasjon før utskiftning til Biodiesel.
Prøver og rens av en gravemaskin.
Prøver og rens av en gravemaskin.
 Prøvetakning fra en fritidsbåt, tydelig kraftig kontaminasjon av dieseldyr.
Prøvetakning fra en fritidsbåt, tydelig kraftig kontaminasjon av dieseldyr.