Dieselanalyse

Drivstoffanalyser

– vi utfører prøvetaking av alle typer tanker i alle størrelser, uansett plassering.

– vi gir analyser av alle former for drivstoff og oljeprodukter.

Drivstoffanalyse avslører mer enn mikrober

 

Les mer om dieseltyper her

Moderne dieselmotorer er svært følsomme for forurensning. Kombinasjonen av mindre holdbar diesel og mer følsomme motorer har ført til økte problemer for dieselmotorer. Regelmessige analyser vil oppdage problemer før skaden oppstår, og kostbar nedetid kan unngås.

Vi utfører prøvetaking av diesel for analyse
Vi analyserer drivstoff i henhold til standardene som gjelder

 

Vi deler prøvetakingen inn i tre kategorier:

A: Prøvetaking av alle typer diesel i stasjonære tanker for pumpestasjoner, reservekraft og forbrenningsdiesel:

Disse testene utføres ved å åpne tanken og ta en bunnprøve. Vi kan også ta en midtprøve av tankens innhold, og eventuelt en toppprøve dersom dieselen fra de to foregående prøvene fremstår som forurenset. Likevel er det resultatet fra bunntesten som blir den gyldige. Testen tas med en spesiell dieselprøvetaker som senkes ned i tanken og åpner automatisk ved de oppgitte punktene. Prøven overføres deretter til et sterilt glass in situ og merkes. Om ønskelig kan vi forsegle hver prøve som igjen blir fotografert av laboratoriet før de åpner og analyserer prøven. Etter analysen kommer det en analyserapport fra laboratoriet som avdekker mulig forurensning.

B: Prøvetaking av diesel til anleggsmaskiner, skogs- og landbruksmaskiner:

Disse prøvene tas via drivstoffmålere eller påfyllingsrør og med en vakuumpumpe overføres dieselen til et sterilt glass på stedet. Dette analyserer vi først visuelt, før prøven går videre til laboratoriet for videre analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver prøve som igjen blir fotografert av laboratoriet før de åpner og analyserer prøven.

C: Prøvetaking av diesel på båter:

Disse testene gjøres ved å trekke ut en viss mengde diesel fra båten over i et reagensrør, og analysere dette visuelt før prøven går videre til laboratoriet for videre analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver prøve som igjen blir fotografert av laboratoriet før de åpner og analyserer prøven.

Ved å utføre periodiske analyser av dieselen vil du kunne avdekke kommende problemer du ikke var klar over.

 • Vanninntrenging
 • Mikrober
 • Levert diesel under standard
 • Rust
 • Malte tanker som flasser
 • Annen

Miljøvennlig drivstoff byr på utfordringer

Drivstoff som brukes i dag har over tid gjennomgått prosesser som gjør drivstoffet mer miljøvennlig enn tidligere. Denne utviklingen har ført til at det i dag finnes drivstofftyper som er mye mer utsatt for forurensning av mikrober, vann og utfelling av voks og etanol. Når det gjelder diesel, som tidligere kunne lagres lenge på grunn av sitt høye svovelinnhold, kan den i dag ikke lagres i lengre perioder med tilgang på luft/oksygen før den oksiderer og trekker til seg fuktighet.

Tjenester

 • Gassmåling, utstedelse av entringssertifikat med personell som har alle nødvendige sertifiseringer
 • Inspeksjon av tankene med tilstandsrapport
 • Ultralyd
 • Tykkelsesmåling
 • Rengjøring ved høytrykksspyling/steam, trykk fra 200 til 800 bar, kaldt og varmt vann
 • Tørking etter behov
 • Tømming og rengjøring av tørrbulktanker
 • Fjerning av avfall/spylevann
 • Spyling av røranlegg med krypedyse samt eventuelt rørinspeksjon
 • Destruksjon av tanker
 • Nedgravde oljetanker – Fremgraving, rengjøring, fjerning og rapportering
 • Oljetank eller fyrkjele i kjeller – Fjerning, rengjøring og avgassing
 • Kontroll og tetthetsprøving – Vi utfører kontroll og gir deg dokumentasjon på tilstand og anbefalinger
 • Bensin- og dieseltanker – Vi har lang erfaring med rengjøring av tanker for industri, bensinstasjonskjeder og oljeselskaper

Spørsmål og svar

Dersom dieselen ikke oppfyller minimumskravene i EN590, er dieselen forurenset og dermed kondemnert.

Dersom dieselen er utenfor motorprodusentenes krav, kan dette føre til motorhavari uten at dette dekkes av motorgarantien.

Det vil variere i forhold til mange faktorer. Tankens tilstand, kvalitet på fylt diesel, type diesel og forbruk. Ved kritisk reservekraft (sykehus, datasentre, kraftverk) tar vi ofte prøver hvert halvår.

Diesel holdbarhet vil variere avhengig av mange faktorer. Produsentene anbefaler normalt 6-12 måneders lagringstid.

SwedishDanishFinlandEnglish
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter