Dieselanalyse

Drivstoffanalyser

– vi utfører prøvetakning av alle typer tanker i alle størrelser, uansett plassering.

– vi besørger analyser av alle former for drivstoff og oljeprodukter.

Drivstoffanalyser avdekker mer enn mikrober

Les mer om dieseltyper her

Moderne dieselmotorer er langt mer sensitive for kontaminasjon. Kombinasjonen mellom mindre holdbar diesel og mer sensitive motorer har ført til økte problemer for dieselmotorene. Regelmessige prøver vil kunne avdekke problemene før skaden oppstår, og en kan spare seg for kostbar nedetid.

Fuel-service utfører dieselprøver slik det må gjøres for å avdekke situasjonen i ethvert tilfelle. Ta kontakt for rådgivning.

 • Vi utfører prøvetakning av diesel for analysering.
 • Vi analyser drivstoff ihht. de normer som gjelder for den respektive kvaliteten.

Vi kan dele prøvetakning inn i 3 forskjellige kategorier.

A: Prøvetakning av alle typer diesel i stasjonære tanker til pumpestasjoner, nødstrøm, reservekraft og fyringsdiesel:

Disse prøvene utføres ved at vi åpner tankens topp, uavhengig om det er en bakke eller overgrunnstank og tar en bunnprøve. Vi kan også ta midtprøve av tankens innhold, og evt. en topprøve om dieselen fra de to foregående prøvene synes visuelt kontaminert. Allikevel er det resultatet fra bunnprøven som blir den gjeldne. Prøven utføres med en spesiell dieselprøvetaker som senkes ned i tanken og åpner automatisk på de gitte punkter. Deretter føres prøvetaker over i et Pyrexglass på stedet, og merkes. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven. Etter analysen foreligger det en analyserapport fra laboratoriet som avdekker eventuell kontaminasjon.

B: Prøvetakning av diesel til anleggsmaskiner, skogs og jordbruksmaskiner:

Disse prøvene utføres ved at vi går inn via enten tankmåler eller påfyllingsrør og henter opp med en vakuumpumpe, en viss mengde som føres over i et Pyrexglass på stedet. Denne analyserer vi først visuelt, før prøven går videre til laboratoriet for ytterligere analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven.

C: Prøvetakning av diesel på båter

Disse prøvene utføres ved at vi henter ut en viss mengde diesel fra båten i et prøveglass, og analyserer denne visuelt før prøven går videre til laboratoriet for ytterligere analyse. Om ønskelig kan vi forsegle hver og en prøve, som igjen blir fotografert av laboratoriet før disse åpner og analyserer prøven.

Å få utført periodiske prøver av diesel som står lagret, vil kunne avdekke utfordringer en ikke var klar over.

 • Vannintrengning
 • Mikrober
 • Dårlig leveranse av drivstoff
 • Rust
 • Asfaltener
 • Coating innvending som har løsnet
 • Annet

 

Våre dieselrensemaskiner, er unike.

Vi i Fuel-service as er utviklere av dieselrensemaskiner. Vi er i dag fremst i verden på teknologien for rens av diesel, og er støttet av forskningsrådet. Hittil er ingen lengre fremme enn oss. Vi har kunnskapen, vi har teknologien, vi har erfaringen.

Miljøvennlig drivstoff gir utfordringer

Drivstoff som benyttes i dag, har gjennom tidene gjennomgått prosesser som gjør drivstoffet mer miljøvennlig enn tidligere. Denne utviklingen har ført til at det i dag er drivstofftyper som er langt mer utsatt for biokontaminering, infisering og utfelling av voks, og etanol. Når det gjelder diesel som tidligere kunne lagres i lang tid grunnet høyt innhold svovel, kan denne i dag ikke lagres over lengre perioder med tilgang til luft/oksygen før denne oksiderer og tiltrekker seg fuktighet.

Å få utført periodiske prøver av diesel som står lagret, vil kunne avdekke utfordringer en ikke var klar over.

 • Vannintrengning
 • Mikrober
 • Dårlig leveranse av drivstoff
 • Rust
 • Asfaltener
 • Coating innvending som har løsnet
 • Annet

Spørsmål og svar

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter