Rens av diesel i stasjonære tanker

Hva er dieselrensing?

Dieselrensing kalles også dieselpolering og er den tekniske renseprosessen som er en velprøvd internasjonal metode, benyttet for å fjerne eller filtrere vekk mikrobiologisk kontaminasjon fra diesel under lagring til for eksempel nødstrømsgeneratorer. Det er den påkrevde metoden for å fjerne vann, partikler, og mikrober. Ved dieselrensing så fraktes kontaminasjonen ut av tanken. Alle former for diesel – har en ISO som skal følges. Feks. NS-EN590 som har en ISO 4406 – hvor vi med våre maskiner kan lese av denne under rensing, slik at dieselen  rekondisjoneres tilbake til riktig partikkelnivå 18/16/13.

Hvorfor er dieselrens/polering nødvendig?

Jevnlige lab. analyser av drivstoff som lagres i store tanker er høyst nødvendig for å beskytte maskiner og utstyr. Dette utfører vi periodisk, normalt 1 gang per år, med rens etter svar fra laboratoriet i forhold til dieselens tilstand. Ved å oppdage et kontaminasjonsproblem på stedet, vil dette kunne tillate en enklere prosess for å rekondisjonere og rense/polere dieselen, enn om den får lov til å utvikle seg ytterligere. Dette vil da også forhindre deg i å fylle opp tanker som er kontaminerte, med det resultat at maskiner tilkoblet tanken vil stoppe eller havarere.

Hvordan skjer kontaminasjon av diesel?

Det er 3 typiske kontaminasjoner som finnes i en lagringstank:

Dieselmikrober – Vann – Partikler

Dieselmikrober kommer fra dieselen som er levert / påfylt. Dieselmikrober som oppdages i tanker, er alltid tilført, de har aldri oppstått i en tank. Dieselmikrober må ha vann (kondens) for å kunne utvikle seg ytterligere, dette finner vi i like stor grad i bakketanker, som i overgrunnstanker, som i tanker som står i konstant temperatur. – ingen forskjell på kondensering eller utvikling av dieselmikrober som følge av plasseringen av tankene.

Vann (kondens) kan komme fra varm returdiesel fra for eksempel nødstrømsgeneratorer som varmer opp luften i tanken som igjen kondenserer når maskinen blir slått av. Dette reduseres når reservekraft/ nødstrømsgeneratorene har dieselkjøler på returlinjen tilbake til tanken. 

Kondens kan også komme fra luftfuktigheten ved utluftningsrøret til dieseltanken, samt utette påfyllinger, dette gjelder kun tanker som står ute. Problemene øker når forbruket er lavt.

Partikler kommer fra forskjellige steder, det er karbonpartikler fra dieselen som returneres varm til kald dieseltank, det er spon fra maskiner, det er rustpartikler fra tank og evt. påfylte fremmedelementer som har kommet med tankbilen.

Annet:

Tankbiler som leverer diesel til lagringstanker fyller og tømmer tanken på tankbilen til stadighet. Dette kan føre til at dieselmikrober, vann og partikler kan entre lagringstanken. 

Nødstrømsgeneratortanker som står parate i lengre tid med lavt forbruk er i den største faresonen for å ha kontaminert diesel. Dette vil kunne føre til fatale utfall avhengig av hva nødstrømsgeneratoren skal levere strøm til. Derfor skal dieselen analyseres hvert år, og prøver må tas på korrekt måte og metode. Vi opplever at foretak som driver med service på generatorer ikke har nok kunnskap eller riktig utstyr til å utføre dette, med det resultat at analysene blir utført på feil grunnlag, noe som igjen kan føre til store kostnader for generatoreier, når generatorene stanser pga kontaminasjon.

Kunnskap er grunnen til at det er forskjellige fagområder – vår kunnskap ligger i det å utføre prøver på rett måte og metode – få analysert disse, for så å få renset dieselen i tanken slik at beredskapen opprettholdes. Årsaken til problemet må løses, ikke bare symptomene som en ordinær motorservice vil gjøre.

Fordeler

 • Ingen nødstrømsgeneratorer / maskiner er ute av drift mens vi jobber med rensingen / poleringen.
 • Vår service er miljøvennlig og kostnadseffektiv sammenlignet med å deportere drivstoffet, og fylle opp igjen tanken med nytt drivstoff.
 • Våre maskiner renser, filtrerer og polerer drivstoffet.
 • Mikrober som dieseldyr og trådalger blir eliminert.
 • Fritt vann og emulgertvann blir separert ned til 100ppm.
 • Metall i drivstoffet filtreres vekk.
 • Reduserer drivstofforbruk.
 • Eliminerer karbonavleiringer på dyser til generatorene.
 • Øker levetiden og sikrer beredskapen til generatorene.
 • Senker vedlikeholdsfrekvensen og kostnader.
 • 80% av alle dieselmotorfeil skyldes kontaminert diesel
 • Forhindrer nedetid.
 • Reduserer avgasser.

Våre maskiner renser og polerer dieselen tilbake til tilsvarende, eller bedre enn hva som er foreskrevet i produktets ISO kode. EN 590 har ISO 4406 – 1999 / partikkel 18/16/13. Dette omtales som anleggsdiesel, og er grønn.

NB! NB! NB! INFO OM DIESELTANKER OVER BAKKEN!

I 2014 kom det en ny tankforskrift. Denne tankforskriften ble gitt en overgangsperiode frem til 31.12.2018. Denne tankforskriften er nedfelt i forurensningsforskriftens kapittel 18.

Mer inngående informasjon finnes under lovdata:
https://lovdata.no/SF/forskrift/2004-06-01-931

Forskriften setter en rekke strenge krav til stasjonære dieseltanker som er såkalte overgrunnstanker, tanker over bakken, samt krav til tankeier eller bruker.

Forskriften tar for seg kravet til barrierer, vern og oppsamling av tankvolumet. Dette løses oftest ved å bytte ut tankene, med tanker som er dobbelmantlet / dobbel vegg i tanken.

Dersom tanken ble etablert etter 1. januar 2014 gjelder dette kravet umiddelbart.

Dersom en eldre tank blir flyttet, blir også denne omfattet av kravet. Tanker etablert før 2014 fikk en 4 års overgangsperiode til å etablere oppsamling, i praksis betyr det utskiftning. Overgangsperioden løper ut 31.12.2018.

Fuel-service kontrollerer tilstanden og situasjonen, og kan bistå med alt det praktiske rundt dette for å oppfylle den nye forskriften.

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as har avdelinger i:

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, og Hordaland.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.