Rens av diesel i stasjonære tanker

Hva er dieselrensing?

Dieselrensing kalles også dieselpolering og er den tekniske renseprosessen som er en velprøvd internasjonal moderne metode, benyttet for å fjerne eller filtrere vekk mikrobiologisk kontaminasjon fra diesel under lagring til for eksempel nødstrømsgeneratorer eller pumpestasjoner. Det er ansett som den beste metoden i dag for å fjerne vann, partikler, og mikrober. Dette er metoden som i dag også benyttes av oss på plattform i Nordsjøen.

Ved dieselrensing så fraktes kontaminasjonen ut av tanken med dieselen. All diesel – har oppgitt en kvalitetsnorm som skal følges. Feks. har dieselen du benytter som autodiesel, eller den grønne anleggsdieselen mange krav, deriblant cetantall, svovelinnhold etc. Det som forringer dieselen er først og fremst vann og partikler, samt dieselmikrobeinfisering (dieseldyr). Den vanligste dieselen i dag er fremdeles EN590, som har følgende krav:

Vanninnhold max 200mg/kg (måles ofte i PPM – particles per million)

Max 24mg/kg med partikler.

Max 20.000 CFU i kolonitall på dieselmikrober (dieseldyr) 

EN590 er idag ikke forenlig med alle dieselmotorprodusenters krav til deres moderne commonrailmotor. Allikevel er dette kvaliteten som fremdeles benyttes.

Fuel-service kan tilby 2 forskjellige standarder på rens av diesel i tank.

1) EN590 kvalitet

2) ISO 4406 kvalitet

 

1) Ved rensing av diesel er EN590 den kvaliteten som oftest er ønsket av pumpestasjoner (bensinstasjoner) og den kvaliteten vi oftest leverer til tanker med høyt forbruk pga tid/kostnad.

2) ISO 4406 – kvalitet, blir oftere etterspurt til lagringstanker for nødstrøm og reservekraft, med lavt forbruk, og lang lagringstid, eller der kunden stiller høyere krav til kvalitet. Dette da eiere ønsker da å opprettholde en god kvalitet på beredskapen.

For å oppnå en slik kvalitet som ISO4406, er våre rensemaskiner som er beregnet for lagringstanker utstyrt med målere som leser av kvaliteten under rensing. Denne høye kvaliteten er det flere motorprodusenter i dag som etterspør for sikker drift av deres motorer og turbiner.

Hvorfor er dieselrens/polering nødvendig?

Jevnlige lab. analyser av drivstoff som lagres i store tanker er høyst nødvendig for å beskytte maskiner og utstyr. Dette utfører vi periodisk, normalt 1 gang per år, med rens etter svar fra laboratoriet i forhold til dieselens tilstand. Ved å oppdage et kontaminasjonsproblem på stedet, vil dette kunne tillate en enklere prosess for å rekondisjonere og rense/polere dieselen, enn om den får lov til å utvikle seg ytterligere. Dette vil da også forhindre deg i å fylle opp tanker som er kontaminerte, med det resultat at maskiner tilkoblet tanken vil stoppe eller havarere.

Hvordan skjer kontaminasjon av diesel?

Det er 3 typiske kontaminasjoner som finnes i en lagringstank:

Dieselmikrober – Vann – Partikler

Dieselmikrober kommer fra dieselen som er levert / påfylt. Dieselmikrober som oppdages i tanker, er alltid tilført, de har aldri oppstått i en tank. Dieselmikrober må ha vann (kondens) for å kunne utvikle seg ytterligere, dette finner vi i like stor grad i bakketanker, som i overgrunnstanker, som i tanker som står i konstant temperatur. – ingen forskjell på kondensering eller utvikling av dieselmikrober som følge av plasseringen av tankene.

Vann (kondens) kan komme fra varm returdiesel fra for eksempel nødstrømsgeneratorer som varmer opp luften i tanken som igjen kondenserer når maskinen blir slått av. Dette reduseres når reservekraft/ nødstrømsgeneratorene har dieselkjøler på returlinjen tilbake til tanken. 

Kondens kan også komme fra luftfuktigheten ved utluftningsrøret til dieseltanken, samt utette påfyllinger, dette gjelder kun tanker som står ute. Problemene øker når forbruket er lavt.

Partikler kommer fra forskjellige steder, det er karbonpartikler fra dieselen som returneres varm til kald dieseltank, det er spon fra maskiner, det er rustpartikler fra tank og evt. påfylte fremmedelementer som har kommet med tankbilen.

Annet:

Tankbiler som leverer diesel til lagringstanker fyller og tømmer tanken på tankbilen til stadighet. Dette kan føre til at dieselmikrober, vann og partikler kan entre lagringstanken. 

Nødstrømsgeneratortanker som står parate i lengre tid med lavt forbruk er i den største faresonen for å ha kontaminert diesel. Dette vil kunne føre til fatale utfall avhengig av hva nødstrømsgeneratoren skal levere strøm til. Derfor skal dieselen analyseres hvert år, og prøver må tas på korrekt måte og metode. Vi opplever at foretak som driver med service på generatorer ikke har nok kunnskap eller riktig utstyr til å utføre dette, med det resultat at analysene blir utført på feil grunnlag, noe som igjen kan føre til store kostnader for generatoreier, når generatorene stanser pga kontaminasjon.

Kunnskap er grunnen til at det er forskjellige fagområder – vår kunnskap ligger i det å utføre prøver på rett måte og metode – få analysert disse, for så å få renset dieselen i tanken slik at beredskapen opprettholdes. Årsaken til problemet må løses, ikke bare symptomene som en ordinær motorservice vil gjøre.

Fordeler

 • Ingen nødstrømsgeneratorer / maskiner er ute av drift mens vi jobber med rensingen / poleringen.
 • Vår service er miljøvennlig og kostnadseffektiv sammenlignet med å deportere drivstoffet, og fylle opp igjen tanken med nytt drivstoff.
 • Våre maskiner renser, filtrerer og polerer drivstoffet.
 • Mikrober som dieseldyr og trådalger blir eliminert.
 • Fritt vann og emulgertvann blir separert ned til 100ppm.
 • Metall i drivstoffet filtreres vekk.
 • Reduserer drivstofforbruk.
 • Eliminerer karbonavleiringer på dyser til generatorene.
 • Øker levetiden og sikrer beredskapen til generatorene.
 • Senker vedlikeholdsfrekvensen og kostnader.
 • 80% av alle dieselmotorfeil skyldes kontaminert diesel
 • Forhindrer nedetid.
 • Reduserer avgasser.

Våre maskiner renser og polerer dieselen tilbake til den opprinnelige som feks kravene som stilles til EN590, eller bedre. Maskinene som benyttes på stasjonære tanker kan levere ISO 4406 – 1999 / partikkel 18/16/13. kvalitet og bedre, noe vi er alene om å kunne levere.

Fuel-service tar ikke ansvar for evt. følgeskader grunnet feilfylling av drivstoff. 

Hvor i landet kan vi hjelpe deg?

Fuel-service as har avdelinger i:

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Rogaland, og Hordaland.

Muligheter: Vi er til stadighet under utvikling, og ønsker å komme i kontakt med deg som kunne tenke deg å jobbe for oss, eller bli en partner i vårt system. 

Kontaktinfo

Foretak: Fuel-service AS
Org.nr: 914424194 mva

Besøksadresse: Ullern alle` 20

Postadresse: Skogfaret 6b, 0382 Oslo
E-post: post@fuel-service.no
Tlf.: 908 900 36 hele døgnet.